Rendszerüzenet
2019. december 19.

Bartha Jánosné tanító és a Kézdivásárhelyi Református Kollégium kapta idén a Gyarmati-díjat

A Debreceni Református Kollégium valamennyi oktatója és dolgozója, azaz csaknem ötszáz munkatárs volt hivatalos a Kollégium éves rendes Közgyűlésére december 18-án, szerdán délután. A Debreceni Református Kollégium közoktatási intézményeiben és egyetemén háromezer gyermek, kis- és nagydiák nevelése és oktatása zajlik.A Tiszántúli Református Egyházkerület elnöksége immár hagyományosan a közgyűlés keretében adja át a Gyarmati-díjat az arra érdemesnek ítélt pedagógusoknak, intézményvezetőknek.

Bartha Jánosné, a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola tanítója és a Kézdivásárhelyi Református Kollégium vehette át a Gyarmati-díjat.

 A Gyarmati-díjat azon református oktatási intézményben tanuló diákok vagy tanító tanárok kaphatják, akik a magyar nyelv és irodalom vagy történelem tanulásában, tanításában, ezzel kapcsolatos előadói, művészeti, tudományos tevékenységükben kimagasló eredményeket érnek el. A díjban határon túli magyarok, és határon túli intézmények is részesülhetnek.

Az elhangzott laudációk itt olvashatóak:

Laudáció:
Bartha Jánosné


Bartha Jánosné a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola szakvezető tanítója. Több mint négy évtizede van a pedagógus pályán. 

Tanítói pályáját 1975-ben kezdte. 1983 augusztusában kapott kinevezést a Debreceni Tanítóképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolájába. Nagy szorgalmának és lelkiismeretes munkájának köszönhetően a gyakorló iskola legkorszerűbben tanító és legjobb eredményeket elérő nevelői közzé került. Szakmai felkészültségének elismerését jelenti, hogy az intézményen kívül is tart továbbképzéseket, módszertani előadásokat. Rendszeres előadója határon túli konferenciáknak is. A klasszikus tanítói munka mellett a pedagógia egyéb területein is kimagasló eredményeket ért el, különösen elismert múzeum pedagógiai tevékenysége.

Egyik tanítványa, aki már egyetemi diplomával rendelkezik, így gondol vissza szeretett tanító nénijére:

„Bartha Jánosné Ila néni olyan játékossággal, magától értetődő természetességgel és alázattal tanította és tanítja a magyar nyelv és irodalom tantárgyakat, hogy minden egyes perc élmény a gyermekek számára. Nem lehet kétségük afelől, hogy valami nagyon fontosnak lehetnek a részesei. Egyik alapvető tézise, hogy „aki hátra nem világít, az előre sem”, így tanítványai is azt vallják, hogy fontos megismerni a múltat, hogy jobban megérthessük a jelenünk összefüggéseit, és gondolhassunk a jövőre.

Ila néni mindig az önálló gondolatokra, a saját vélemények megformálására ösztönözi a diákságot, és elgondolkoztató kérdéseivel, ágrajzaival, feladatlapjaival, elemzéseivel a kreativitásra és fantáziadús megoldásokra vezeti a tanítványait.”

Ezek a módszerek mindamellett, hogy elmélyített lexikális tudást adnak a gyerekeknek, a kor kihívásaira is felkészítik őket, hiszen az innovatív gondolkozás, a kreativitás, a gyors problémamegoldás és reagálás olyan készségek, amelyek elengedhetetlenek a mai világban.

Bekapcsolódott az intézményben folyó tudományos munkába is. A főiskolai hallgatók gyakorlati képzését segíti magas színvonalú bemutató óráival. A tanári szemléletmód és gyakorlat megújítása – a tanulás tanítása című akkreditált pedagógus továbbképzés egyik elismert előadója. Rendszeresen publikál módszertani folyóiratokban. Társszerzőként közreműködött tankönyvek, feladatgyűjtemények írásában, szerkesztésében.  A református tananyagfejlesztő csoport tagja.

Bartha Jánosné 44 éves tanítói szolgálata során mindig kiemelt figyelmet fordított a gyermekek anyanyelvi nevelésére, a magyar kultúra értékeinek megismertetésére. Tanítójelöltek generációit indította el a pályán, akik a katedrán nagyon sok gyermek számára tudták továbbadni azt, amit szakvezető tanítójuktól megtanultak. 

Az egyházkerület elnöksége a Gyarmati-díj adományozásával Bartha Jánosné szakvezető tanítónőnek a magyar nyelv és irodalom tanítása, tanítójelöltek képzése során nyújtott kimagasló szakmai tevékenységét ismeri el.

Kézdivásárhelyi Református Kollégium


Az egyházkerület elnöksége az illetékes fenntartó Erdélyi Református Egyházkerület véleményét kikérve döntött úgy, hogy a Kézdivásárhelyi Református Kollégiumot Gyarmati-díj elismerésben részesíti.

A Kollégium az erdélyi református egyházkerület legfiatalabb és legkisebb iskolája. 25 évvel ezelőtt, 1994 őszén kezdte meg működését, Erdély legdélkeletibb városában az udvar terek és a céhek városában, Kézdivásárhelyen.

A Kollégium keretében működő zenekar, színjátszókör, énekkar kiemelkedő feladatot vállal az anyanyelvi kultúra, a hagyományok megőrzése és ápolása területén, a történelmi múlt megismertetésében, biztosítva a jövőt a megmaradást a magyarság számára.