Rendszerüzenet
2019. december 17.

20 éves a Tuzséri Református Egyházközség Soli Deo Gloria Énekkara

Advent harmadik vasárnapján, december 15-én a délutáni istentisztelet keretében adott hálát a tuzséri gyülekezet a 20 esztendővel ezelőtt megalakult énekkaráért.


A gyülekezet Soli Deo Gloria Énekkara 1999 nyarán alakult meg néhány lelkes asszonytestvér kezdeményezésére. Azóta az énekkar többszólamúvá bővült, és a Szabolcs-Beregi Református Egyházmegye számos gyülekezetében is szolgált. A Szilágynagyfalui Gyülekezet Kórusával élő kapcsolata van a közösségnek. A jubileumi hálaadó istentiszteleten a 20 éves énekkar szolgált. Az istentiszteleten többek között felcsendült Kodály: Adventi éneke, és a Szálljon örömének! c. kórusműve; Mees van Huistól a 23. zsoltár. A szolgálatot Paul Kietestat: Soli Deo Gloria kánona zárta. Dr. Kozma Tünde gyülekezetünk orgonista - kántora előadásában Buxtehude: Lobt Gott, ihr Christen, allzugleich  (Dicsérd Istent keresztyénség); Bach: Ki Istenének átad mindent és Pachelbel: Toccata című orgonaművei tették teljessé a jubileumi szolgálatot. Emellett néhány szép adventi vers is megszólalt Kertész Lajosné ny. iskolaigazgató és az énekkar tagjai elmondásával.A jubileumi istentisztelet után a Templomtéren Galambosné Kiss Erzsébet kórusvezető végezte el az adventi gyertyagyújtás szolgálatát. Galambosné Kiss Erzsébet ének-zene szakos tanárnő, aki 11 éve áll a közösség élén. Ezúton is köszönetet mond a gyülekezet Tar Gyuláné asszonytestvérnek, aki 20 évvel ezelőtt aktív szervezője volt az Énekkar megalakulásának, és ma is tagja a kórusnak. A gyülekezet közössége új énekkaros mappákkal ajándékozta meg a kórustagokat.

Isten áldását kérjük a tuzséri Soli Deo Gloria Énekkarra!

Bodnár Róbert lelkipásztor, Tuzsér