Rendszerüzenet
2019. december 13.

Református Templom épül Rakamazon

2019. december elsején ünnepélyes keretek között tettük le a Rakamazi Református Templom alapkövét.

Rakamazon a reformátusok száma kevés volt, de az elmúlt évtizedekben folyamatosan nőtt. A szomszédos Tiszanagyfaluból pásztorolták a helyi közösséget, mely az ottani gyülekezethez tartozott. Sokáig az iskola egyik tantermét használta a gyülekezet. A közösség 1998-ban egy parasztházat vásárolt meg és alakított Imaházzá, így lelt otthonra. 2010-ben „missziói” státuszt kapott a gyülekezet, ami az önállósodás egy fontos lépése volt. Ezt követően fogalmazta meg először a presbitérium majd a gyülekezet is, hogy templomot szeretne építeni, aminek érdekében a tagok elkezdtek adakozni. Az építésre most hozta el Isten a lehetőséget. Rakamazon olyan épületet szeretne építeni a gyülekezet, amiben szolgálati lakás is van; illetve a gyülekezeti életet megfelelően kiszolgáló helyiségek is megtalálhatóak benne.

Advent első vasárnap délutánján 180-200 fő gyűlt össze az úgynevezett ’Sárga’ iskolában, hogy ünnepélyes keretek között helyezze el a templom alapkövét. Az iskola aulája istentiszteleti tér lett ezen a délutánon. Dr. Gaál Sándor esperes szolgált igehirdetéssel. A Jelenések könyvének 22. részéből, a 20. versből szólt Isten igéje: „Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz: Bizony, hamar eljövök. Ámen. Jöjj, Uram Jézus!”. Esperes úr kiemelte, hogy Jézus visszajövetele sürget minket a róla szóló örömhír továbbadására. Azért kell templomot építeni, hogy minél több ember hallhassa: Ő él és visszajön. Nagy József, a gyülekezet egykori lelkipásztora imádsággal és énekkari énekléssel szolgált. A délután során hittanosok egy csoportja mondott verset és énekelt, valamint a gyülekezet férfi énekkara is megszólaltatott három éneket. A megjelenteket igei gondolatokkal köszöntötte Zimányi József, a gyülekezet egykori lelkipásztora. Dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő és Bodnár László polgármester is örömét és reménységét fejezte ki a templomépítés alkalmából. Mindezek után a gyülekezet átvonult az iskolával szembeni telekre, ahol a 84. zsoltár olvasását és imádságot követően a 392. dicséret első két versszakának éneklése közben helyezte el az időkapszulát és zárta le az alapkövet dr. Gaál Sándor esperes, Nyeste Ferenc egyházmegyei gondok, Zimányi József és Nagy József korábbi lelkipásztorok mellett Széles Aladár gondnok és Szabó Pál lelkipásztor. Az alkalom a gyülekezet által előkészített szeretetvendégséggel zárult az iskola aulájában. A lelki építkezés érdekében a nap folyamán mindenki Cseri Kálmán: Minek az ünnepe karácsony? kötetet kapott.

Az alkalomról készült fényképek megtekinthetők a gyülekezet Facebook-oldalán: itt.

Rakamazi Református Gyülekezet