Rendszerüzenet
2019. december 06.

ICOMOS díjjal jutalmazták a Gacsályi Református Templom felújítását

Az egyházi év utolsó vasárnapján, november 24-én hálaadó istentiszteletre hívogatta a harangszó a híveket Gacsályban. Jöttek is szép számmal lelkipásztorok, gyülekezeti tagok nemcsak Gacsályból, hanem a környező Erdőháti településekről, sőt még távolabbi egyházmegyékből is, akiknek volt, van gacsályi kötődésük. Az Árpád-kori templom csaknem teljesen megtelt az ünneplőkkel, mintegy százötvenen voltunk.

Fekete Károly, tiszántúli püspök hirdette az igét a 46. zsoltár alapján. Az a díj, amit ez a templom kapott igazából azoknak járna, akik valamikor megépítették, és Istennek, aki őrizte évszázadok viharában – mondta bevezetőjében.

A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk. A gacsályi templom a középkor óta az Isten jelenlétét hirdeti. Isten jelenlétének következményei vannak. Három következményről beszélt a Püspök: Isten jelenléte védelmet ad. Isten oltalom és védelem. Látja a mi védtelenségünket. Boldog az, aki érzi az Isten oltalmát; 2. Alázatra tanít. Nemcsak felismerni fontos Istent, hanem elismerni Uramnak, életem Megváltójának. Csendesedjünk el, mert az élet lármája, a kenyérkereset zaja, a mindennapok csetepatéi csak forrongást eredményeznek; 3. A Seregek Ura úgy ajándékoz meg bennünket, hogy előre visz. A felismerés adhat erőt, hogy bekövetkezzék egy uralomváltás. Aki Krisztusban felismeri az Isten erős várát, az maga is erősödik – hangsúlyozta Fekete Károly püspök.

Szalay Kont, a Szatmári egyházmegye esperese a Prédikátor könyve 3. részéből felolvasott igeverssel köszöntötte a gyülekezetet. Ideje van az építésnek és a kövek összerakásának. Megtudtuk tőle, hogy Gacsály nevének jelentése: Isten szolgája. És érdekességként azt is, hogy a román és gótikus stílusjegyeket is hordozó templomban a régészeti feltáráskor kváder köveket (nagyméretű faragott kövek) találtak, melyek egy része a Császlói monostorból származik. Méltatta a nemrég elhunyt Géczy Csaba érdemeit a templom felújításában. Megemlítette, hogy a 3 Europa Nostra díjas templom (Sonkád, Szamosújlak, Gyügye) mellett mostmár egy ICOMOS díjas temploma is van Szatmárnak. Büszkék lehetünk, hiszen ez az első alkalom, hogy református templom ilyen díjat kapott Magyarországon. Kincsek között járunk, amikre jobban oda kellene figyelnünk, mint most erre a templomra. Szatmárban több középkori műemlék templom is kaphatna ilyen díjat, mondta az esperes.

Balogh György egyházmegyei gondnok az 1Thessz 1:2-5 versekkel köszöntötte a gyülekezetet. Ahogyan Pál apostol hálát ad a gyülekezet hitéért, hűségéért, úgy a gacsályi gyülekezet is hűségesen, hosszú éveket várt, hogy romos állapotú temploma megújulhasson. Legyen a templomban olyan gyülekezet, amely tudja: erőben áll az Isten országa, kívánta a gondnok.

Tilki Attila országgyűlési képviselő is köszöntötte az ünneplő gyülekezetet. Megemlítette, hogy célszerű megnézni kikkel együtt kapta az ICOMOS díjat a gacsályi templom. Bizonyos köröket zavar, ha a múltunkkal kapcsolatos felújításokat végzünk. Vannak, akiket zavar a harangszó és alig várják, hogy olyan Európát és Magyarországot készítsenek elő, ahol egyáltalán nem számít az istenhit, magyarság, család és a haza. Ahol nem fontosak a kövek. A gacsályi egy őrt álló templom, aki elmegy mellette, az akarva-akaratlanul rácsodálkozik, mondta a képviselő.

Zombor Szabolcs építészmérnök, kivitelező vetített előadást tartott a templom felújításáról. Megemlítette, hogy a templom története nagyon hányattatott. A XIV. században épült román stílusban, a XVI. században bővítették. Az 1700-as évek elején a második tatárjáráskor csaknem teljesen elpusztult, így a XVIII. század közepén egy második újjáépítés következett. Híres emberek, mint Rómer Flóris, a magyar régészet atyja, és Sztehlo Ottó építész is készítettek feljegyzéseket a templomról. Az 1900-as évek elején a Magyar Állam is támogatta a templom akkori felújítását 2000 koronával. A mostani felújítás egy MVH-s és egy HURO program keretében valósulhatott meg még 2014 őszén.

A gacsályi gyülekezet is készült. Tóth Jázmin a helyi Áltálánis Iskola 4. osztályos hittanosa az „Itt vagyok most jó Uram” kezdetű dalt énekelte el. Kiss Zsanett a Budai Nagy Antal Szakgimnázium 9. osztályos tanulója Túrmezei Erzsébet: Köszönöm Uram című versét szavalta el. A Gyülekezeti kórus pedig a 167. dicséretet énekelte: Jöjj mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Az ünnepség szeretetvendégséggel zárult az Általános Iskola aulájában.

Az  ICOMOS díjról:

ICOMOS (Műemlékek és Helyszínek Nemzetközi Bizottsága)

Az egész világon található kulturális örökségi helyszínek megőrzésére és védelmére létrejött, kormányoktól független civil szakmai szervezet, az UNESCO tanácsadója. 1965-ben alapították, de megalakulása 1931-re nyúlik vissza.

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága 2006-ban elhatározta, hogy évente diplomával jutalmazza az általa legkiválóbbnak és példamutatónak ítélt befejezett műemléki helyreállításokat.

A díj kihirdetése és átadása a Nemzetközi Műemléki Világnapon (április 18.) történik.

2019 évben az Ozorai várkastélyban megtartott ünnepi rendezvény keretében ICOMOS díjban részesítették a Gacsályi Református Templom helyreállítását, amely az elhangzott méltatás szerint:

 „ gondos kutatáson alapult, megőrizte a száz éve lezajlott felújítás értékeit is és belső kialakítása új egységet hozott létre az újonnan feltárt és megőrzött részletek felhasználásával.”

Borbély Géza

lelkipásztor

Fotók: Barcza János