Rendszerüzenet
2019. december 04.

Hálaadó istentisztelet a bihartordai református templomban

November 30-án hálaadó istentiszteletet tartottak a gyülekezeti ház felújításáért a Bihartordai Református Egyházközségben. Az istentiszteleten igét hirdetett dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke.

A Bihartordai Egyházközség közel száz éve, 1920-ban vásárolta a ma gyülekezeti házként funkcionáló épületet parókiának. Az elmúlt évtizedek során néhány esztendő kivételével a parókia üresen állt, csupán a gyülekezeti terem és a lelkészi iroda volt használatban. Ennek következtében az amúgy is fejlesztésre szoruló épületnek egészen eddig nem volt szilárd térburkolatú padlózata, állapota teljesen leromlott, az épület egyes részei életveszélyes állapotban kerültek. A gyülekezet, összefogva az önkormányzattal a Bihartorda Fejlesztéséért Alapítványon keresztül 27 millió forintot nyert külső és belső felújításra, majd a KCP-18-as pályázaton további 250 ezer forintot a nyílászárók cseréjére. A felújítás során a falak átvágásos szigetelése, megerősítése, a villamoshálózat, a fűtésirendszer, a külső és belső nyílászárók cseréje, új vizesblokkok kialakítása, tetőszerkezet megerősítése, új feddés elkészítése, napelemes rendszer kiépítése, külső szigetelés kiépítése valósult meg. Mára elmondható, hogy a szörnyen rossz állapotban lévő épületből egy jó elosztású, a mai elvárásoknak megfelelő, jó állapotú épületet kaptak. Az épületben jelen állapotában a gyülekezeti terem és egy helyi kézműves termékekből álló kiállítás működik, a lelkészi hivatal, gyülekezeti konyha, vendégszoba bútorzat hiányában még nem tölti be a funkcióját.

A bihartordai templom több mint tíz évig volt használhatatlan életveszélyes állapota miatt. A korábbi tetőszerkezet megsérült, az esőleázás következtében a fa kazettás mennyezet és a karzat tartószerkezete meggyengült, megrogyott. A templomhajó tetőszerkezete évekkel ezelőtt lecserélésre került. 2018-ban a karzatok megerősítése, felújítása, a falak átvágásos szigetelése, új belső lélegző vakolat készítése, festése, új térköves padlózat kiépítése megtörtént. Ebben az évben a kerítés elbontása, a toronysisak festése, torony festése, a hajó homlokzati vakolatának részbeni javítása, valamint az új padozat elkészítése történt meg. A következő év tavaszán a teljes lábazat és homlokzat javítása, festése, új kerítése kiépítése, udvarrendezés és parkosítás elkészítése van tervbe véve, ezekre a munkálatokra az Egyházkerületen felügyelete alatt lévő pályázatokból a fedezet rendelkezésre áll.

Több veszteség is érte a gyülekezetet a felújítások ideje alatt. 2018 májusában elment a minden élő útján Módos Imre, a gyülekezet gondoka, a település polgármestere, akinek szívügye volt a gyülekezeti ház és a templom fejlújítása. 2018 októberében pedig Papp Gergely tiszteletbeli gondnok hunyt el, aki hosszú évtizedekig volt a gyülekezet hűséges őrállója, gondoka. A két elhunyt gondok iránti megbecsülésüket azzal fejezték ki, hogy a hálaadó istentisztelet keretében, a presbitérium döntése értelmében a két néhai gondokot posztumusz Ráday Pál Cím kitüntető díjban részesítették.