Rendszerüzenet
2019. november 26.

Teológiatörténeti Konferencia Nagyváradon

Az elmúlt héten, 2019. november 22-én pénteken került megrendezésre a VI. Teológiatörténeti Konferencia Nagyváradon, ahol a Partiumi Keresztény Egyetem szolgált a program helyszínéül. Dr. Kovács Ábrahám, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem docense, aki egyúttal a konferencia-sorozat egyik alapítója, köszöntötte a konferencia résztvevőit nyitóbeszédében.


A Teológiatörténeti Műhely alapításának és az éves konferenciák elindításának az volt a célja, hogy a téma kutatói bemutathassák egymás előtt elért eredményeiket, és a közös eszmecserék segítségével további kutatásaik folytatásához kapjanak ötleteket és szakmai útmutatást. Külön hangsúlyozta Kovács Ábrahám, hogy fontosnak tartja a doktorandusz hallgatók bevonását a Műhely munkájába, hiszen egyrészt tapasztalatot szerezhetnek előadói készségeik fejlesztéséhez, másrészt inspirációt szerezhetnek saját kutatásaikhoz és a disszertációk megírásához.

Az első előadást a konferencia-sorozat társalapítója, dr. Baráth Béla Levente, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanára és tudományos rektorhelyettese tartotta Szemelvények F. Varga Lajos egyháztörténeti és teológiai írásaiból címmel. Ezt követően dr. Somogyi Alfréd, a komáromi Selye János Egyetem teológia karának dékánhelyettese tartott előadást a csehszlovákiai református egyházkerület kialakulásáról Trianon után.

Az előadás után a doktorandusz hallgatók kerültek előtérbe, és kaptak lehetőséget kutatásaik jelen eredményeinek bemutatására. Bodnár Lajos doktorandusz Kovács Albert teológiai antropológiáját ismertette a résztvevőkkel. Petrócziné Petrov Anita A spiritualizmus és a református teológia Erőss Lajos gondolkodásában című előadásában mutatta be kutatási eredményeit. Juhász Zoltán a 19. századi holland ébredési mozgalmakról tartott részletes ismertetést. Lovász Krisztián Krisztológia és ekkléziológia ifj. Révész Imre munkásságában címmel tartott előadást. Antal János James Sulyok István esperes szerepét mutatta be Trianon idején és az azt követő időszakban.

A konferencia második felének nyitásaként dr. Kovács Ábrahám tartott előadást a magyar protestáns teológiatörténet jelenkori problémáiról.

Végül a műhelykonferencia zárásaként két doktorandusz hallgató, Szabó László Sebestyén Jenő a Szentírás inspirációjával kapcsolatos gondolatairól című és Kulcsár Árpád Ravasz László korai teológiai látásmódja című előadásaival fejeződött be a 2019. évi teológiatörténeti műhely.

A konferencia doktorandusz előadói egyúttal református lelkipásztorok is, így tudományos eredményeiken túl abban is példaként szolgálhatnak, hogy érdemes és fontos a gyülekezeti munka mellett a teológia tudományos művelését folytatni, hiszen e kettő együtt eredményezheti a minőségi szolgálatot. Úgy lehetünk hiteles szolgái Istennek, ha erősítjük hitünket és gyarapítjuk ismereteinket.

Lucski Márta