Rendszerüzenet
2019. november 19.

Ünnepi istentisztelet a Nagysándor-telepen

A Debrecen-Nagysándor-telepi református templom felújítását követően új orgona segíti a gyülekezet éneklését, és augusztus 25-én ünnepi istentisztelet keretén belül az Egyházközség hálát adott a megújult templomért. A hangszert adományozók akkor nem tudtak részt venni az alkalmon. November 18-án egy holland küldöttség látogatott Debrecenbe, köztük az orgona közvetítője is. A vasárnapi istentiszteleten a gyülekezet köszönetet mondott a nagylelkű adományért.

A hangszer a 20. század első felében, a hollandiai Heythuysen-i Verschueren orgonaépítő műhelyben készült. A hangszer egy elektromos vezérlésű, multiplex rendszerű, sípos orgona.  68 db födött és 68 db nyitott – Principal jellegű – sípot tartalmaz, összesen tehát 136 db síppal rendelkezik. Ily módon két regiszternyi síp adja a „nagy, 13 regiszteres hangzást”. Minden síp alá ugyanis egy tappancsos (lapos szeleppel szerelt) mágnest építettek, így az elektromos vezérléssel akusztikus 16’-as, valamint 8’, 4’, 2’ „regisztereket” lehet megszólaltatni. Az orgonaépítők célja volt, hogy a kis hangszer a regiszter feliratoknak megfelelő dinamikai és hangszínbeli hangzás révén minél inkább megfeleljen a kapcsolók szerinti 13 regiszteres orgona hangzásának.

Az orgona első otthona a frízföldi Koudum mennonita temploma volt (Doopsgezinde Kerk). 2017-ben a templom gyülekezet nélkül maradt, így azt bezárták és az épületet értékesítették. Ekkor került a hangszer Paul M. de Jong látókörébe, aki évtizedek óta használt orgonákat juttat el magyarországi, erdélyi vagy kárpátaljai gyülekezetekbe. A Magyar Református Szeretetszolgálat segítségével ez a hangszer Debrecenbe, a Nagysándor-telepi gyülekezet megújuló templomába került. A gyülekezet az orgonát a Paulus Orgonaépítő Műhelyben felújíttatta, majd a templomi munkálatok befejezése után elhelyezte a Pósa utcai templomban.

Augusztus 25-én ünnepi istentisztelet keretén belül az Egyházközség hálát adott a megújult templomért. A hangszert adományozók akkor nem tudtak részt venni az alkalmon. November 18-án egy holland küldöttség látogatott Debrecenbe, köztük az orgona közvetítője is. A vasárnapi istentiszteleten a gyülekezet köszönetet mondott a nagylelkű adományért.

Paul M. de Jong, a 105. zsoltár szavaival köszöntötte a gyülekezetet, kifejezve örömét, hogy újra méltó helyre került egy hangszer.

Dr. Csabina Sándor, a Debreceni Református Egyházmegye gondnoka köszönetet mondott az orgona adományozás évtizedes szolgálatáért. Külön örömünk, hogy immár két Verschueren típusú orgona segíti a debreceni református gyülekezetek ének-zenei szolgálatát (Megjegyzés: a Debrecen-Kossuth utcai református templomban is hasonló hangszer található).

Iszlai Endre, a gyülekezet lelkipásztora kiemelte: „Isteni csoda, hogy akkor, amikor egy Debrecentől 1700 km-re lévő hollandiai település kis templomát gyülekezet hiányában bezárják, annak orgonája egy növekvő gyülekezet megszépült templomába került. Isten ugyanis gondoskodott arról, hogy ez a hangszer ne szűnjön meg hangjával gyönyörködtetni, de főképp betölteni azt a szerepet, amelyre hivatott: Isten nevének magasztalását szolgálni”.