Rendszerüzenet
2019. november 13.

Fekete Károly püspök látogatása Sydney-ben

A Melbourne-ben töltött napok után Sydney-ben folytatta ausztráliai útját dr. Fekete Károly püspök.  November 6-án a délutáni bibliaórát követően látogatást tett a magyar alapítású és szinte teljesen magyar lakókkal működő Szent Erzsébet Magyar Idősek Otthonában (St. Elizabeth Home).

Az otthon 52 éve, 1967-ben alakult nagy magyar összefogással és ausztrál állami támogatással. Folyamatosan épültek ki ellátási szintjei: nyugdíjas falu önálló házakkal, idősek otthona apartmanokkal, ápoló otthonnal és demens részleggel. Közel 150 személynek biztosít idős korára nyugodt körülményeket. A lakók 90%-a ma is magyar. Az intézménynek van magyar múzeuma, kápolnája, könyvtára, konyhája és magyar nyelvű egészségügyi ellátása. A református bibliaórák szerdánként vannak, és a járóképes lakók közül többen rendszeresen részt vesznek a vasárnapi gyülekezeti istentiszteleten is. A római katolikus lakóknak van magyar származású katolikus papjuk, a református lelkigondozást Péterffy Kund lelkipásztor végzi. Az esztendő visszatérő jeles eseménye a november 17-én megrendezésre kerülő nyílt nap, amely évek óta egy nagy magyar találkozóvá nőtte ki magát.

A jövő esztendőben 70 éve alapított Sydney-i Református Egyházközségben november 10-én ünnepi istentiszteleten adtak számot tudásukról és tettek fogadalmat a gyülekezet idei konfirmandusai, összesen nyolc ifjú, négy fiú és négy leány. A konfirmációi istentiszteleten dr. Fekete Károly tiszántúli püspök hirdette az igét a Józsué könyve 24, 23-25 alapján. Arra biztatta az ünneplő gyülekezetet, hogy erősödjenek meg a múló divatistenek világában a hitvalló keresztyén életben, és mutassanak életpéldájukkal Istenre, merjék megvallani hitüket személyes hangon és éljék meg keresztyénségüket következetesen.

A konfirmációi fogadalomtételt Péterffy Kund lelkipásztor vezette, a konfirmandusokat egy-egy igével Fekete Károly püspök áldotta meg. Az első úrvacsorájukhoz a közvetlen családtagjaikkal járultak oda a konfirmandusok, majd emlékbe megkapták a névre szóló gravírozott kis kelyheket.

Úrvacsora osztás után Fekete Károly a magyarországi reformátusok nevében köszöntötte a gyülekezetet, és átadta a gyülekezetnek azt az új terítő garnitúrát, amelyet a paszabi Szövőházban szőttek a melbourne-i úrasztalára a Paszabi Szőttes Bt. tagjai. A szőttes felidézi azt a kapcsolatot, ami ahhoz kötődik, hogy a sydney-i gyülekezet egykori tagjának és éveken át gondnokának, dr. Veress Pálnak az édesapja Paszabon volt emlékezetes lelkipásztor. A Paszabi Szőttes Bt. tagjai erre is gondoltak, amikor sydney-i gyülekezetnek szánt terítőket készítették.  

Istentisztelet után gazdagon terített szeretetvendégség és délutánig tartó beszélgetés zárta a napot.