Rendszerüzenet
2019. november 06.

Fekete Károly püspök látogatása Ausztráliában

Fekete Károly püspök a melbourne-i első magyar református egyház presbitériumának meghívására hivatalos látogatást tesz Ausztráliában a magyar reformátusok között a melbourne-i gyülekezet alapításának 70. évfordulója alkalmából 2019. október 31. és november 11. között. A hivatalos program keretében Melbourne-ben és Sidney-ben szolgál igehirdetéssel. Meglátogatja a magyar iskolákat és találkozik az ausztráliai református lelkipásztorokkal, a nagykövetség és a külképviseletek munkatársaival.

Hálaadó istentisztelet Melbourne-ben

Hetven éve, 1949-ben alakult meg dr. Antal Ferenc lelkipásztor áldozatos munkája nyomán az ausztráliai Melbourne-ben az első magyar református gyülekezet. Jelenleg az 1970-ben megvásárolt, egykori Szt. Lukács anglikán templomban és iskolában élik gazdag közösségi életüket. A gyülekezet mögött lévő egyháztörténeti jelentőségű eseményekre és a hét évtized áldásaira emlékeztek 2019. november 3-án, vasárnap ünnepi úrvacsorás istentiszteleten a melbourne-i gyülekezet tagjai és a meghívott vendégek. A háromszáz résztvevő zsúfolásig megtöltötte a templomot. Igét hirdetett dr. Fekete Károly tiszántúli református püspök, aki prédikációjában az üdvbizonyosság himnuszának jelentőségéről szólt a Róm 8,31-39 versei alapján. Az elmúlt hetven év az Istenre hagyatkozás időszaka volt a diaszpóragyülekezet életében, amikor Isten jelenléte segített diadalmaskodni szorító gondok, kétségeskedő úttalanság, anyagi szükség, idegenségérzet és megkapaszkodni akarás közben. Nem csak kibírták, átvészelték, túlélték, hanem Isten „diadalmaskodni” engedte övéit, mert megmutatta: „Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” (Róm 8,31)

A liturgia vezetésében részt vettek az Ausztráliában szolgáló református lelkipásztorok: Dézsi Csaba (Melbourne), Kovács Lőrinc (Brisbane) és Szabó Attila (Adelaide), az úrvacsorai ágendát Péterffy Kund sidney-i lelkipásztor végezte. A gyülekezet gondnoka, Csutoros István egy alkalomhoz illő verssel szolgált. Az istentisztelet keretében tett fogadalmat a nemrégiben lezajlott presbiteri tisztújításon bizalmat kapott új presbitérium tagsága, összesen tizenkilenc fő.

Az utazásról Oláh Ilona készített interjút dr. Fekete Károllyal, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökével:

Letöltés

Az ünnepi istentisztelet után a Bocskai Magyar Iskola nagytermében 214 fő vett részt a díszebéden. A gyülekezettörténeti kiállítás tablóit Dézsi Csaba lelkipásztor mutatta be és elevenítette fel hitéletük fordulópontjait. A még élő 1949-es református alapító tagok emléklapot kaptak, majd köszöntők hangzottak el.

A magyar kormány nevében Soltész Miklós államtitkár levelét Mező István Mózes, az Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság titkárságvezetője olvasta föl. Csutoros István, a gyülekezet gondnoka emlékezett dr. Antal Ferenc alapító lelkipásztorra. A Bocskai Magyar Iskola diákjainak verses-zenés összeállítását Nelli Marofejeva tanárnő, a Kőrösi Csoma Program segítségével kint lévő önkéntes, és Makkai Márta, a Bocskai Magyar Iskola igazgatója készítette elő és vezette. A gyülekezet felnőtt tagjai erdélyi népdalokat énekeltek, zongorán Siposőri Attila, hegedűn Csutoros Remény kísért.

Dr. Fekete Károly tiszántúli püspök és Feketéné Kavisánszki Györgyi lelkipásztor a magyarországi reformátusok nevében köszöntötte a gyülekezetet és átadta a jubiláló gyülekezetnek azt az új terítőgarnitúrát, amelyet a paszabi Szövőházban szőttek a melbourne-i úrasztalára a Paszabi Szőttes Bt. tagjai.

Köszöntést mondott dr. Mikola István, Magyarország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, és átadta Csutoros Júliának, a melbourne-i Bocskai Nőszövetség elnökének az Ausztráliai Magyar Református Egyházban végzett több évtizedes odaadó közösségépítő munkája elismeréseként a Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt kitüntetést. Csutoros Júlia hálás köszönetet mondott a kitüntetésért, továbbá a pályáján segítő családtagjainak és gyülekezetének. Dr. Kálmán László melbourne-i vezető konzul egy-egy magyar zászlót ajándékozott a négy ausztráliai református gyülekezetnek, amelyek évekig voltak kihelyezve a budapesti Országházon.

Fotók: Maliczky Balázs