Rendszerüzenet
2019. október 30.

A Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűlése 2019 októberében

A Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűlése 2019. október 25-26-án ülésezett a Debreceni Református Kollégium Dísztermében.

A püspöki jelentés elvi része „Közösségerősítés és Krisztushoz igazodás” címmel az egyház autonómiáját veszélyeztető keresztyén szekularizmus alattomosságára figyelmeztetett. Az egyház autonómiája az Istennel való közösségből fakad, és nem a világhoz való igazodásból. Keresztyén életünk elvilágiasodása ellen a Krisztushoz igazodás jelenti a megoldást. (Róm 12,1-2)

A 2020. év egyházi kulcsfogalmai lesznek a közösség és az asztalközösség. Közösségi szempontból a Trianon-évforduló kérdezi majd meg tőlünk, hogy mit tanultunk a közösség széttagolásának 100 évében és mit teszünk a mégis közösségben maradásért. Az asztalközösség jelentőségére még jobban kell figyelnünk, hiszen újra Magyarországon lesz a katolikus egyház Eucharisztikus Kongresszusa, ami a református úrvacsoratan tudatosítására ad alkalmat.

Az Egyházkerületi Közgyűlés örömmel fogadta és értékelte a 2019. május 17-18-án Debrecenben tartott Magyar Református Egység Napját, amely újra ezreket hozott össze a Kárpát-medencei református egység tíz éves évfordulójára. Tizennégy helyszínen kétszáz munkatárs és közel ezer közreműködő segítségével zajlottak le a programok a nap vezérigéjének jegyében: „Hadd tartsunk veletek mert hallottuk, hogy veletek van az Isten.” (Zak 8,23) 

A püspöki jelentés részletesen bemutatta a hivatalos ellenőrzések eredményét és beszámolt a tavaly hozott határozatok megvalósulásáról, amelyek közül a jelentősebbek az alábbiak: megtörtént a TTRE devizahitelének forintosítása, kialakították az intervenciós támogatás új rendjét, anyagilag megerősítették a lelkipásztori státuszokat és megkezdődött a lelkipásztorok egészségügyi szűrése. 

Belső szolidaritásra volt szükség a budapesti Ráday Kollégium tűzesete kapcsán, a 12. jótékonysági bál bevételéből a lévai Czeglédi Péter Református Gimnáziumot támogatták, és gyűjtést szerveztek a nyári viharkárt szenvedett gyülekezeteknek. A külső szolidaritás terén adománygyűjtés indult az indiai református diákotthonokban lakó gyermekeknek és egy Latin-Amerikába missziói kiküldetésbe készülő házaspár támogatásáról is döntöttek.

Az év eseménynaptárának összefoglalása után köszöntötték a 25 éves debreceni Katechetikai Központ alapítóját, dr. Bodó Sárát, a DRHE tanszékvezető docensét, a Pasztorációs Intézet vezetőjét.

A TTRE Elnöksége a Tiszántúli Református Köznevelésért elismerő oklevél elismerésben részesítette: Rácz Péter Bélánét, a törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református Általános Iskola és Óvoda tanárát, Takácsné Csikós Anikót, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola igazgatóhelyettesét, Tomcsányiné Lucz Szilviát, a szentesi Kiss Bálint Református Általános Iskola tanárát, Veres Miklóst, a kisvárdai Várday Kata Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium tanárát. (Rácz Péter Béláné részére az oklevél már korábban átadásra került.)

A Közgyűlés engedélyezte tizennégy lelkipásztor felszentelését, melyre 2019. október 26-án ünnepi istentiszteleten került sor a Debreceni Református Nagytemplomban.

Az alkotótagok megtárgyalták a 2018. esztendőről szóló előadói jelentéseket és vezetői beszámolókat.

A Közgyűlés az alábbi új kezdeményezéseket fogadta el:

- Felkérte az elnökséget a RefKatedra Egyházkerületi Gyülekezeti Képzési Program megszervezésének elindítására.

- Megbízta a Missziói Bizottság és az egyházmegyei missziói előadók értekezletét egy általános szempontsor összeállításával, aminek segítségével az egyházkerület és az egyházmegyék áttekintik helyzetüket és megvizsgálják a következő ciklusra vonatkozó feladatokat, hogy közösen készüljön fel az Egyházkerület a jövő évi egyházi választásokra és a Közgyűlés javasolja, hogy a jelöltállítás után minden egyházmegyében legyenek fórumbeszélgetések a jelöltekkel.

- A Közgyűlés eldöntötte, hogy a Tiszántúli Református Egyházkerület közfeladatot ellátó intézményeinek számvitelét átszervezi 2020. január 1-től.

- Az Egyházkerületi Közgyűlés elhatározta a TTRE Magyar Református Diaszpóra Központjának megalapítását.

- Az Egyházkerületi Közgyűlés – elismerve a Debrecen-Nagytemplomi Egyházközség Immánuel Otthonának kiemelkedő szakmai szolgálatát, valamint a fenntartónak az intézmény működtetése érdekében végzett áldozatos tevékenységét, törvény adta lehetőségével élve, odaajándékozza a Debrecen, Pacsirta u. 51. szám alatti ingatlant a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközségnek. A megajándékozott a jövőben is biztosítja a fenntartásában működő Immánuel Otthon elhelyezését az ingatlanban.

A záródokumentumot a TTRE Közgyűlése 44/2019.10.26.KGY. határozatával elfogadta Debrecenben, 2019. október 26-án.

Fotók: Barcza János