Rendszerüzenet
2019. október 30.

Ti vagytok a föld sója, Ti vagytok a világ világossága

Gyönyörűen csalogató napsütésben érkeztek meg nyolc településről vendégeink 2019. október 18-án a Baltazár Dezső Református Általános Iskolába. Idén ugyanis itt került megrendezésre a meghirdetett – évenként más-más helyszínen megvalósuló - Hajdúvidéki Református Egyházmegye Hittanos Versenye.

A regisztráció után a közös szendvicsezést követően a Bocskai téri Református templomban Szabadi Árpád Esperes úr a nyitó áhítaton a versennyel és az életvitellel kapcsolatos igei üzeneteket helyezett a jelenlevők szívére (Máté 5, 13-16).

Visszatérve az iskola épületébe a 106 versenyző korosztályokra bontva többfordulós hittanismereti, Zsoltáréneklési és - bibliai témájú – rajzkészségi felkészültségéről tehetett tanúbizonyságot. A megmérettetés után ebédig három helyszínen nyújtottunk kikapcsolódási lehetőséget a diákoknak. A választható lehetőségek a következők voltak: 1. A Reformáció és az ősz témakörében kézműves foglalkozás. 2. Filmnézés és a hozzá kapcsolódó interaktív ismeretanyag mélyítése, szintén a Reformációvak kapcsolatosan. 3. Játékos logikai, ügyességi játékok kipróbálása. Mindhárom lehetőséget nagy örömmel fogadták a gyermekek. A verseny ideje alatt a kísérő pedagógusok, lelkészek, családtagok lehetőséget kaptak az iskolánk és az új tornacsarnokunk bejárására.

Az ebédet követően az eredmény kihirdetésére került sor, ahol az egyházi és gyülekezeti tanulók, valamint a saját diákjaink külön lettek értékelve, így sokan a jól megérdemelt jutalmukkal térhettek haza.

Iskolánk minden dolgozója nagy lelkesedéssel és szeretettel készült erre a napra és volt jelen, kihasználva minden lehetőséget arra, hogy kedvességével, odafigyelésével, egyéb szolgálatával emlékezetessé tegye ezt a napot a jelenlevők számára. Ennek visszaigazolására távozáskor, elköszönéskor nagyon sok elismerést, köszönetet kaptunk régi-új ismerőseinktől. Mindezért Istené legyen a hála és dicsőség!

Szabó Judit
hitoktató