Rendszerüzenet
2019. szeptember 25.

Megjelent az Igazság és Élet 2019/4 száma

Megjelent az Igazság és Élet 2019/4 száma, amely július-augusztus-szeptember hónapokra (Szentháromságot követő 16. vasárnaptól–Óévig tartalmaz igetanulmányokat és prédikációvázlatokat a vasárnapi és ünnepi igehirdetésekhez, továbbá segítséget nyújt a kazuális szolgálatokhoz, gyermek-istentiszteletekhez (ez utóbbinál online formátumban bővebben is), adventi ifjúsági bibliaórához. 

A kitekintés rovatban ez úttal Szabó Lajos és Szabóné Mátrai Marianna egy gyülekezeti presbiterképző tanfolyam témafelvezető előadása olvasható: „Gyülekezet „folyamatban”, címmel. A könyvajánlóban Irvin D. Yalom: Szemben a nappal. A haláltól való rettegés legyőzése című tavaly megjelent kötetről találhatunk recenziót.

Megrendelhető folyamatosan nyomatatott és online változatban (a korábbi számok is) a Tiszántúli Református Lelkésztovábbképző Intézet címén és honlapján (4026 Debrecen, Kálvin tér 16 – www.lelkesztovabbkepzo.hu), a tovabbk@drk.hu e-mail címen. Az aktuális szám megvásárolható továbbá a Kálvin Kiadónál valamint a Debreceni „Karakter 1517” Református Könyvesboltban.