Rendszerüzenet
2019. szeptember 17.

Hálaadás Körösszakálon

Szeptember 14-én a körösszakáli református templomban hálaadó istentisztelet tartottak a templom felújításáért, ami pályázati és egyéb támogatók segítségével valósult meg. Répási István lelkipásztor beszámolója.

Ünnepi, hálaadó istentisztelet keretében vehette birtokba újra templomát a Bihari Református Egyházmegyében Körösszakál református gyülekezete. Körösszakál Hajdú-Bihar Megye délkeleti részén, a román határ közelében egy kis lélekszámú település, református gyülekezete is az egyik legkisebb a megyében. De 2019. szeptember 14-e mégis nagy nap volt ezen a településen. Egyfelől azért, mert református püspök nem járt 1987 óta a gyülekezetben, másfelől azért, mert ez a kis gyülekezet hálát adhatott és adhat szüntelen azért Istennek, mert egy négyéves folyamat végén kívül-belül teljesen megújult temploma.

A teljes felújítást három pályázat segítségével valósult meg. A Tiszántúli Református Egyházkerület 2016-2019. között 13,8 millió forinttal támogatta a munkát. Magyarország Kormánya által kiírt két pályázaton összesen 9,5 millió forintot nyert el a gyülekezet 2016-ban és 2018-ban. 2017-ben elkészült a belső falfelületek újravakolása, a falak szigetelése, a belső falfelületek festése és a padlózat cseréje. A költségek közel 5,4 millió forint kiadást jelentettek. A templom teljes külső felújítása idén zajlott le, melynek során a teljesen elavult tetőfedést kellett megújítani. A templomhajó és a toronysisak is új deszkázatot és színes alumíniumlemez-fedést kapott. Megtörtént a nyílászárók teljes cseréje, ezt követte a templom külső homlokzatának felújítása és újrafestése, végül pedig a közlekedő járdák térkőből való megépítése. A teljes külső felújítási költségek több mint 22,6 millió forintba kerültek. Összességében tehát a templom felújítására 28 millió forintot költöttünk. A Tiszántúli Református Egyházkerület és az állami támogatások mellett nagy segítség volt Körösszakál Község Önkormányzatának jelentős összegű támogatása, valamint gyülekezetünk, községünk református és nem református egyháztagjainak adakozása, támogatása.

Példaértékűnek tartjuk, hogy községünkből elszármazott bankvezető, orvos, gazdálkodó és vállalkozó is támogatta törekvéseinket, négy helyi család kiemelkedő összegű adományt fizetett be, de nagyon sokan áldoztak kisebb összeget is ezért a nemes célért, a település központjában álló templom felújításáért. Azért is tartjuk csodálatos, felemelő érzésnek, hogy ez a beruházás megvalósulhatott, mert 1967 óta nincs a gyülekezetnek helyben lakó református lelkésze. 1996-ig Körösszegapátiból, 1996 óta pedig Magyarhomorogról végzi a lelkipásztor a szolgálatokat. Ennek ellenére a gyülekezet a beszolgáló lelkészekkel karöltve sokat tett és tesz az Isten dicsőségét szolgáló épületeinek fenntartásáért, megújításáért.

1987-ben volt egy külső felújítás a templomon, a mostanihoz hasonló teljes külső-belső felújítás viszont nem. Hálát adunk Istennek, hogy most ez is megvalósulhatott. Külön köszönet illeti e helyen is Főtiszteletű dr. Fekete Károly püspök urat, a Tiszántúli Református Egyházkerület vezetőjét, Nagy Zsolt esperes urat, a Bihari Református Egyházmegye vezetőjét, dr. Vitányi István urat, térségünk országgyűlési képviselőjét, Bulcsu László urat, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés alelnökét, Pálfi Tamás urat, Körösszakál Község Polgármesterét, hogy támogatták törekvéseinket és segítették közösségünket, hogy valódi örömünnepként élhessük meg a református templom megújulását.

Körösszakál Község Önkormányzatának képviselői, presbitereink, gyülekezeti tagjaink, és a helyi Román Ortodox Egyházközség tagjai és tisztelendő ura is segítette terveink megvalósulását. A Körösszakáli Román Nemzetiségi Önkormányzat is jelentős támogatást adott, az istentiszteletet követő szeretetvendégség költségeit magára vállalta, ami igen nemes gesztus. Református egyházközségünk pedig ez év március végén jótékonysági estet szervezett gazdag kulturális programmal, amelynek bevétele ugyancsak a felújítást szolgálta. Az elvégzett munkáért, minden segítségért köszönet azoknak, akik részesei voltak. Fekete Károly püspök úr Jn 17, 9.,15-20. alapján hirdette Isten Igéjét ezen a napon a délelőtt 11 órakor kezdődő istentiszteleten. A gyülekezet szívére helyezte, hogy kevesen sokakért, sőt az egész világért vagyunk felelősek, hogy kevesek imádkozzanak és szolgáljanak sokakért, mert Jézus és a tanítványok is ezt tették. Püspök úr kitért arra is, hogy bár nagyon szép a templom, idővel ne váljon múzeummá, hanem teljen meg élettel, betérő emberekkel. Vegyük komolyan ezt a felelősséget, akik itt élnek, akik hazatérnek vagy betérnek itt az Isten házába, az istentisztelet, az imádság órájára!  Mindezekért „Soli Deo Gloria" - Egyedül Istené a Dicsőség!”

Répási István lelkipásztorral Papp Beatrix készített interjút az Európa Rádióban:

LetöltésSok lelkipásztor testvérünk vett részt ünnepi alkalmunkon, Esperes úron kívül 13 lelkipásztor volt jelen a Bihari Református Egyházmegyéből, és 14 református gyülekezetnek voltak jelen képviselői. Nagy öröm volt számunkra, hogy ennyien megtiszteltek jelenlétükkel! 

Répási István, lelkipásztor

Fotók: Barcza János