Rendszerüzenet

GINOP7.1.4-16-2016-00014

Támogató a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül „Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése" tárgyú felhívást tett közzé, melyre a Tiszántúli Református Egyházkerület 2016.09.16. napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet GINOP-7.1.4-16-2016-00014 azonosító számon regisztráltak. Támogató 2017.06.13. napon kelt támogatási döntése szerint Kedvezményezett 1 496 818 373 Ft vissza nem térítendő uniós támogatásban részesült.

A Tiszántúli Református Egyházkerület, mint a tervezett kulturális fejlesztésért felelős szervezet több egyházközséget von be a projekt megvalósításába. A fejlesztésekre a következő egyházközségek területén kerül sor: Debrecen-Kistemplom (Csonkatemplom); Debrecen-Kossuth utcai templom (Veres templom); Debrecen-Egyetemi templom; Kismarjai Református Gyülekezet temploma; Szatmárcsekei Református Gyülekezet temploma; Vértesi Református Egyházközség temploma.

A fejlesztés célja, hogy a már meglévő egyházi kulturális örökség, amely felbecsülhetetlen nemzeti, történelmi, egyházművészeti valamint muzeális értéket képvisel, egyre szélesebb körben váljon ismertté és egyre attraktívabb formában jelenhessen meg az érdeklődők számára. A projekt megvalósulása által a fent jelzett helyszínek turisztikailag is népszerű látogató hellyé vállnak, ahol a látogatók interaktív módon szerezhetnek fontos történelmi és kulturális ismereteket maguknak.

A projekt több elemből tevődik össze, többek között építési beruházásokból, melyek lehetővé teszik a megfelelő körülményeket a turisztikai attrakciók megvalósulásához. Továbbá a marketing eszközök nagyban hozzájárulnak a megvalósulási helyszínek népszerűsítéséhez, a turizmus fellendüléséhez az adott helyszíneken. Ezen kívül a minél magasabb színvonalú turisztikai attrakciók biztosítása érdekében sor kerül kiállítási, installációs, hang, fény-, és vizuáltechnikai eszközök beszerzésére, beépítésére.

Projektismertető:

 • a kedvezményezett neve: Tiszántúli Református Egyházkerület
 • a projekt címe: „Digitális fejlesztés a Tiszántúli Református Egyházkerület köznevelési intézményeiben”
 • a szerződött támogatás összege: 109 886 944 Ft,
 • a támogatás mértéke (%-ban): 100 %. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.
 • a projekt tartalmának bemutatása: A Tiszántúli Református Egyházkerület, az általa fenntartott és projektbe bevont 4 iskola megvalósítandó projektjével hozzájárul a köznevelés eredményességének, hatékonyságának növeléséhez, valamint a minőségi digitális oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosításához:
 • Pedagógusok, tanulók, szüleik iskolai elektronikus napló használatának népszerűsítése,
 • heti egyszeri informatika oktatást, informatika fakultatív tantárgyi oktatását, egyéb tanórákon (magyar, biológia, matematika) digitális tábla használat,
 • Pedagógusok képzése, bővítsék a digitális világhoz kötődő ismereteiket, hogy fejleszteni tudják tanulóik digitális kompetenciáit,
 • digitális eszközökkel eredményesebb oktatás, hatékonyabb módszertani megoldások alkalmazása,
 • Robotika szakkörök népszerűsítése: gyerekek algoritmikus gondolkodás módjának kialakítása és fejlesztése révén.
 • Digitális eszközök alkalmazása a tanórák 40%-ában.
 • a projekt tervezett/tényleges kezdési dátuma: 2018.09.13.
 • a projekt tervezett/tényleges befejezési dátuma: 2021.09.12.
 • projekt azonosító száma: EFOP-3.2.3.-17-2017-00051
Projektismertető:

 

 • a kedvezményezett neve: Tiszántúli Református Egyházkerület
 • a projekt címe: „Pályaorientáció biztosítása Tiszántúli Református Egyházkerület köznevelési intézményeiben”
 • a szerződött támogatás összege: 47 323 300 Ft,
 • a támogatás mértéke (%-ban): 100 %. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.
 • a projekt tartalmának bemutatása: A Tiszántúli Református Egyházkerület, az általa fenntartott és projektbe bevont 3 iskola megvalósítandó projektjével hozzájárul a köznevelés eredményességének, hatékonyságának növeléséhez, valamint a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosításához.

Ennek érdekében jelen projekt keretében az alábbi feladatokat látja el:

 • A pályaorientációhoz kapcsolódó tudás, készségfejlesztés és információátadás a köznevelési intézményeiben, különös tekintettel a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák választásának népszerűsítésére és ahhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztése;
 • különböző pályaorientációs tevékenységek megvalósítása,
 • tehetséggondozás,
 • digitális oktatás révén tudásfejlesztés, a támogatásból beszerzett infokommunikációs eszközök használatával.
 • a projekt tervezett/tényleges kezdési dátuma: 2018.10.01.
 • a projekt tervezett/tényleges befejezési dátuma: 2020.09.30.
 • projekt azonosító száma: EFOP-3.2.5.-17-2017-00046