Rendszerüzenet

EFOP-1.2.12-17-2017-00003

A Tiszántúli Református Egyházkerület EFOP-1.2.12-17. „Esélyteremtő programok megvalósítása” pályázaton nyert támogatást. A Széchenyi 2020 program keretében - 599 648 720 Ft összegben - támogatott „EFOP-1.2.12-17-2017-00003 Esélyteremtő és közösségfejlesztő református ifjúsági programsorozat megvalósítása a Tiszántúlon” projekt, a Tiszántúli Református Egyházkerület programterületen élő iskoláskorú (1-11. osztályos) gyermekek számára nyújt nyári táborozási lehetőséget.

 

A projekt négy éven keresztül 6 napos bentlakásos református ifjúsági táborok szervezésével négy helyszínen Debrecenben, Berekfürdőn, Tivadarban és Beregdarócon fog megvalósulni. A négy megvalósítási helyszínen évente 1120 fő, összesen 4480 fő iskoláskorú gyermek táboroztatása történik meg, ebből 1165 fő hátrányos helyzetű, 230 fő pedig fogyatékkal élő. A projektben vállalt ifjúsági bentlakásos programok lebonyolítása érdekében négy év alatt 480 önkéntes bevonására is sor kerül.

 A táborozási programok megvalósításával, az Egyházkerület célja a résztvevő gyermekek közösségi aktivitásának és kohéziójának erősítése, hátránykompenzáció és esélyteremtés a hátrányos helyzetű fiatalok körében valamint az egyházi ifjúsági szerepvállalás erősítése.