Rendszerüzenet
2019. július 25.

Istenem és Atyám

Július 24-én, szerdán 19 órától dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke köszöntötte a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó résztvevőit. „A Tiszántúl is fontos felelősséget visel értetek,  a Csillagpontért, azért a jövőért, ami az egyházunk közösségének is számít” – mondta.Fekete Károly az Atyáról szóló igehirdetés előtt (amelyet Langschadl István, a felvidéki Kiskövesd gyülekezetének lelkipásztora tartott) kiemelte, hogy az atyáskodás eltorzíthatja az igazi bibliai Atyai arcot. Figyelnünk kell arra, hogy ne tegyük lakhatatlanná atyáskodással az Atyai házat, ezen kell együtt dolgoznunk! „Veletek együtt hiszem a Heidelbergi Káté 26. kérdésre adott válasznak minden szavát, de különösen is azt, hogy a Teremtő Isten énnekem, nekünk az ő egyszülött Fiáért Krisztusért, Istenem és Atyám. Ez a kettő együtt adja a keresztyén istenkép valóságát, mert egybefonódik Istenben az abszolút hatalom, a mindenhatóság, és a teljes szeretet, ami az igazi Atyákat jellemzi” – zárta szavait.

Langschadl István prédikációjában a tékozló fiú példázatán keresztül szólt a jelenlévőkhöz. A történet által tárta a résztvevők elé az apa-fiú, és az Istennel való kapcsolat sokrétűségét. A személyes hangvételű anekdotákon keresztül átérezhetővé tette a példázat kulcsfogalmait – megbocsátás, mélység és magasság, szabadság és végtelen szeretet. „Ezt a részt tanulmányozva mindig átjár a bizonyosság, hogy az Atya eredendően szeret engem” – emelte ki.További képek ITT érhetőek el.