Rendszerüzenet
2019. július 08.

Kárpát-medencei Magyar Református Általános Iskolák Találkozója - immáron hatodjára

Hatodik alkalommal találkoztak a Kárpát-medence magyar református általános iskoláinak küldöttei – igazgatók, tanárok, lelkipásztorok, diákok – 2019. június 28-30. között, ezúttal Debrecenben.

A vendégek a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola meghívására érkeztek városunkba. A házigazdák gazdag programmal igyekeztek emlékezetessé tenni a találkozót.

A rendezvény megnyitására a Debreceni Református Kollégium Dísztermében került sor, ahol Ember Sándor igazgató köszöntő szavai után Derencsényi István, a Tiszántúli Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője tartott áhítatot. Azt követően dr. Papp Kornél, a Magyarországi Református Egyház Zsinati Oktatási Irodájának vezetője, dr. Szontagh Pál, a Református Pedagógiai Intézet igazgatója, valamint dr. Veress Bertalan, a Tiszántúli Református Egyházkerület Tanügyi Hivatalának főtanácsosa köszöntötte az egybegyűlteket. A Nyilas Misi egy napja című ismeretterjesztő film vetítése, Vad Péter tanár-karnagy orgonajátékának meghallgatása a Református Nagytemplomban, továbbá a templom idegenvezetéssel történő megtekintése tette teljessé a résztvevők első napját.

Másnap délelőtt a gyakorlóiskola tanári előadó termében dr. Keczán Mariann, a Debreceni Református Kollégium Múzeumának igazgatóhelyettese tartott előadást az általa szerkesztett Szabó Magda Debrecene című irodalmi útikalauzról. Nosztalgia villamosozás következett a Nagyerdőre, irodalmi sétára, majd a Debreceni Református Kollégium Múzeuma és az Oratórium bejárása, illetve  a Szabó Magda Emlékház megtekintése „Vitay Georgina” közreműködésével. A délutáni – pusztai fogatozással megkoronázott – hortobágyi kirándulás kiváló alkalmat teremtett a kötetlen szakmai beszélgetésre és a további ismerkedésre.

A harmadik napon a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség 10 órakor kezdődött istentiszteletén vettek részt a felnőttek és a diákok. A találkozó zárása is a történelmi falak között történt. Ember Sándor igazgató felolvasta a zárónyilatkozatot, majd átadta a Debreceni Református Kollégium és a Debreceni Egyetem közös jelképének, a gerundiumnak kicsinyített másolatát a következő találkozót szervező intézmény, a kisújszállási Móricz Zsigmond Református Kollégium Arany János Általános Iskola Tagintézmény képviselőinek.További képek ITT érhetőek el. 

 

A KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁK VI. TALÁLKOZÓJÁNAK ZÁRÓNYILATKOZATA

Debrecen, 2019. június 28-30.

Mi, a Kárpát-medence magyar református általános iskoláinak küldöttei – igazgatók, tanárok, lelkipásztorok, diákok – 2019. június 28-30. között hatodik alkalommal találkoztunk, ezúttal Debrecenben, a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola vendégszeretetében.

A 40 intézményt képviselő 150 pedagógus - köztük a református tanügy-irányítási illetve pedagógiai szakmai szolgáltató szervezet küldöttei - testvéri közösségben lehettünk együtt, és az  „Orando et laborando”, imádsággal és munkával – jelmondat szellemében oszthattuk meg tapasztalatainkat, tájékoztathattuk egymást a református általános iskolai oktatás helyzetéről, eredményeiről, gondjairól.

2019. június 30-án a következő nyilatkozattal zárjuk a Kárpát-medencei Református Általános Iskolák VI. Találkozóját.

       1.  Támogatjuk egyházunk törekvését, hogy a református intézményrendszer stratégiai fejlesztése jól meghatározott célrendszer alapján, a demográfiai folyamatok elemzését követően, erős gyülekezeti háttértámogatással történjék.

  1. Továbbra is fontosnak tartjuk, hogy felhívjuk a figyelmet az időtálló keresztyén értékeket közvetítő nevelés fontosságára. Változó és kockázatoktól, veszélyektől elbizonytalanodott világunkban csak stabil értékrenddel adhatunk biztonságot gyermekeinknek.
  1. Egyetértünk a magyar közoktatás értékalapú megújítását célzó kormányzati törekvésekkel. Várjuk a hosszú távú fejlesztési terveket, az ezekhez kapcsolódó jogszabályok tervezetét és az új Nemzeti Alaptantervet.
  1. Úgy véljük, hogy szükséges a pedagógus bérek mielőbbi rendezése, mégpedig oly módon, hogy azok értéküket megőrizhessék, ne legyen szükség a jövőben újabb és újabb felzárkóztatásokra. Ez nemcsak a növekvő pedagógushiány miatt fontos, hanem azért is, hogy a pályára rátermett, tehetséges fiatalok kerüljenek. Ez elengedhetetlen a szakma fenntartása és megújítása szempontjából, és tovább erősítheti a szakma presztízsét is.
  1. Megismerve a Szabó Magda írói munkásságát meghatározó debreceni helyszíneket, megerősödtünk abban a hitünkben, hogy a szülőhely vagy a választott lakóhely alapos ismerete nélkülözhetetlen számunkra és növendékeink számára a „holtig haza” érzésének elmélyítésében.
  1. Évről évre erősödő iskolarendszerünkért, valamint a sikerekben és élményekben gazdag 2018/2019. tanévért a Mindenható Istennek adunk hálát.

A Kárpát-medencei Református Általános Iskolák VI. Találkozójának résztvevői