Rendszerüzenet
2019. június 13.

A reménység helye

Június 13-án hivatalosan is elindult a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség fenntartásában működő Immánuel Otthon és Iskola infrastrukturális fejlesztése.


A projekt keretében a Debrecen, Kishegyesi u. 156. sz. alatti ingatlanon egy volt iskolaépület átalakításával-bővítésével kerül kialakításra a modern, célcsoport igényeinek megfelelő oktatási helyszín. Az átalakítás során tantermek, speciális foglalkoztató termek, közösségi terek, iroda- , kiszolgáló és szociális helyiségek jönnek létre az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításával. A megújult intézményben mintegy 60 fő számára folytatják a fejlesztő nevelés-oktatást. Az eszközbeszerzések a megfelelő működési feltétélek biztosítását szolgálják: célcsoport specifikus fejlesztő eszközök, bútorzat, informatikai eszközök kerülnek beszerzésre. Így egy teljesen korszerű, európai színvonalú intézmény fog elkészülni, az iskolás diákok fognak az új épületbe járni, a Pacsirta utcai épületben pedig a felnőtteknek tudnak majd szélesebb körű, specifikáltabb szolgálatatásokat nyújtani.

Az új, országosan is hiánypótló intézmény nemcsak a tanköteles korú súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekeknek és családjaiknak jelent minőségi ellátást, hanem a jelenlegi intézményi ellátás bővülésével a tanköteles koron túliak számára is megnyílik a lehetőség arra, hogy továbbra is családban élve, nappali ellátást igénybe véve tovább fejlődhessenek, közösségben éljenek. Így összesen körülbelül 140 érintett családnak jelent hosszú távú megoldást.

Az ellátottak, a munkatársak, valamint a szolgálatásaink száma is növekedni fog. A cél az, hogy az ellátottak mindenféle komplex szolgálatást megkapjanak az oktatás és a szociális ellátás mellett – például mozgásterápia, gyógytorna vagy gyógymasszázs, szakorvosi ellátás formájában.

Június 13-án, a megnyitó ünnepségen Vad Zsigmond lelkipásztor, a Debreceni Református Egyházmegye esperese köszöntötte a jelenlévőket. „1990-ben nem gondoltuk volna, hogy ilyen dinamikusan fog fejlődni az intézmény. Az a megértés, áldozatosság, odaadó és szeretetteljes légkör teszi ezt lehetővé, amely akkor is, és most is jellemzi az Immánuel Otthon szellemiségét. Isten jelenléte szavakban és tettekben is jelen van a mindennapokban. Az új intézmény fejlesztése pedig sorsfordító pillanat” – emelte ki.

Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke igei köszöntőjében a Márk 8, 1-10 napi ige alapján bontotta ki szimbolikusan a projekt és az Immánuel Otthon fejlődésének történetét, kiemelve azt, hogy mekkora öröm számunkra ez a lehetőség és kezdet.

Győri Zsófia igazgató, a projekt szakmai vezetője bemutatta a terveket, mindeközben pedig az Immánuel Otthon diákjai játékosan rajzoltak és szereltek, bemutatva, hogyan építik együtt a lélek házát is.

Tóth Dorottya Tünde, az intézmény lelkipásztora játékos, zenés áhítatot tartott, amiben mindenki részt vehetett, imádkozva, énekelve – „ki az, aki érzi, hogy itt van velünk Jézus?” – kérdezte. Sok-sok gyermekkéz emelkedett fel egyszerre a magasba.

Papp László, Debrecen város polgármestere projektnyitó ünnepi gondolataiban kiemelte, hogy milyen nagy jelentőségű ez a beruházás a város számára is. „Büszke vagyok arra, hogy Debrecen mint gondoskodó város otthont tud adni ennek a projektnek, és az elhivatott intézményvezetők, pedagógusok és munkatársak sok gyermek és fiatal életét boldogabbá tehetik, erősítve ezáltal a város keresztyéni lelkületét” – mondta.

Mit jelent Hajú-Bihar megye számára a megvalósítandó projekt? - Pajna Zoltán, a HBMO elnöke szerint példaértékű, ahogy az intézmény falai között mindenki számára biztosítják és megadják a fejlődés és a tanulás lehetőségét, ezáltal megyei és regionális feladatok ellátásában is nagy segítséget nyújtanak.

Oláh István lelkipásztor zárógondolataiban megfogalmazta, hogy számára az Immánuel Otthon reményt jelent, egy olyan helyet, ahol a gyermekek olyan dolgokra is képesek lesznek, amelyekre addig nem, mert itt van lehetőség fejlődni és jobbá válni.

Az eseményen az Immánuel Kórus is szolgált.

A projekt lezárásra a tervek szerint 2021. december végéig kerül sor.

További információ a http://www.immanuelotthon.hu honlapon érhető el.

Fotók: Szirák Sára

Az EFOP-4.1.6-16-2017-00011 azonosítószámú projekt célja a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség fenntartásában működő, halmozottan fogyatékos gyerekek és fiatalok gondozását, nappali ellátását, gyógypedagógiai képzését-nevelését-oktatását végző Immánuel Otthon és Iskola infrastrukturális fejlesztése.