Rendszerüzenet
2019. június 09.

A TTRE Nőszövetség júniusi konferenciája

A Tiszántúli Református Egyházkerületi Nőszövetség Debrecenben 2019. június 28-án a Nagytemplomban XXVI. Egyházkerületi Konferenciáját tartja. Szeretettel hívjuk és várjuk a Kárpát-medencei nőszövetségek és gyülekezetek tagjait!

Tiszántúli Református Egyházkerületi Nőszövetség Debrecen

„Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket.”

(János 8,32)

MEGHÍVÓ

 

Rövidített programtervezet:

10.00 Istentisztelet. Igét hirdet                               Szenn Péter Horvátországi Ref. Ker. Egyház püspöke

10.40 A konferencia megnyitása, köszöntések          Dr.Gaál Botondné dr. Czeglédy Mária TTRE kerületi elnök

10.50 Éneklés, énektanulás                                     Kurgyis András lelkészkarnagy

11.00 Az igazság szabaddá tesz                                  

 - avagy a nők csapdái, ahogy egy férfi látja             Kovács Károly szakpszichológus, családterapeuta, Debrecen

12.00 Szabadságunk áldásai - bizonyságtétel           Bogya Kis Mária Királyhágómelléki kerületi elnök                  

12.30 Hirdetések, tudnivalók                                   Gilicze Andrásné lp., TTRE kerületi titkár Szentes 

- közös fénykép készítése

 HIMNUSZ                                 

12.45 Ebéd a Kollégium udvarán

14.00 Kulturális program                                         Vajas Gréta Szatmárnémeti – Pálfalva

14.20 Vendégek köszöntői                                       Kerületek elnökei

14.50 Jubiláló nőszövetségek köszöntése                  Gilicze Andrásné

15.20 2019. évi programjaink                                                

15.30 Záróáhítat                                                    dr.Feketéné Kavisánszki Györgyi TTRE tb. elnök

 

Tudnivalók, kérések:

Tisztelettel kérjük az egyházközségek nagytiszteletű lelkipásztorait, hogy a gyülekezeti istentiszteleteken és az alkalmakon legyenek szívesek hirdetni a konferenciát! Előre is köszönjük.                                            
Mindig nagyon örülünk annak, ha lelkipásztor testvérink is elkísérik gyülekezetük tagjait. A részvevők kíséretében érkező férfiakat is szeretettel várjuk a konferenciára és a szerény ebédre, melyről a Tiszántúli Nőszövetség gondoskodik minden előzetesen bejelentkező résztvevő számára. Idén is kérjük a jelentkezési idő pontos betartását!

A konferenciára jelentkezés beérkezési határideje: június 20., csütörtök.

Cím: Papp Tiborné 5650 Mezőberény, Kálvin tér 9.

Email: tt.noszov@gmail.com

Készüljünk a találkozóra és imádkozzunk Isten áldásáért!

Debrecen, 2019. június 6.

Testvéri köszöntéssel:

Gilicze Andrásné sk                                                        Dr. Gaál Botondné dr. Czeglédy Mária sk

         TTRE titkár                                                                                      TTRE elnök