Rendszerüzenet
2019. április 26.

A gacsályi református templom felújítását ICOMOS-Díjjal ismerték el

A Nemzetközi Műemléki Világnap alkalmából az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága, a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkársága, valamint a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasága szervezésében 2019. április 25-én az Ozorai Várkastélyban rendezték meg a „A vidék táji öröksége” című ünnepi konferenciát és ICOMOS díjátadó rendezvényt.

Az ICOMOS 1965-ben létrehozott civil szakmai szervezet, amelynek szerepe meghatározó a világ műemlékvédelmében. Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága a nemzetközi szervezet egyik legnagyobb taglétszámú, befolyásos tagszervezete. Tagjai a magyar műemlékvédelem meghatározó szakemberei. Építészek, régészek, művészettörténészek, kertépítészek, restaurátorok, történészek, vegyészek, geológusok, statikusok és a műemlékvédelemhez kapcsolódó minden más szakág képviselői vesznek részt munkájában.

Az ICOMOS Díjbizottság javaslatára 2019-ben a gacsályi református templom „Kiemelkedő és példamutató módon megvalósított felújítását, a templom feltárását, a történetét bemutató, értékeit restauráló és kiegészítő felújítását, az érzékeny építészeti helyreállítását” ismerték el ICOMOS-Díjjal.

A templom érdekessége, hogy építése több, jól elkülöníthető építési periódusra bontható. Az első templom építési  ideje a XIV. század eleje, ebből az időből csupán a torony és a hajó nyugati falának északi szakasza maradt meg. A XVI. század második felében, a második építési szakaszban - a torony és a nyugati hajófal egy részének kivételével - az akkor már romos régi épületet elbontották és a helyén egy új, a korábbinál hosszabb és szélesebb templomot emeltek. 1717-ben tatár csapatok dúlták fel Gacsályt, a súlyosan sérült templom szó szerinti újjáépítése 1734-ben kezdődött, melyet csak 1759-ben tudtak befejezni. 1902-ben kezdődött el és 1911 végén fejeződött be a templom építésének negyedik szakasza. A nagy felújítási munkát a Forster Gyula által vezetett Műemlékek Országos Bizottsága végezte.

2013 és 2014 között zajlott le a templom legfrissebb helyreállítása. Az egykori középkori arányok visszaállítása érdekében fölmagasított falkoronára került az újjáépített tetőzet. A munka során minden részletében megújult a torony és a hajó.  A templom új téglaburkolatot kapott, amelyet a nyugati karzat alatt az eredeti középkori szintre süllyesztettek, a hajóban pedig a burkolatban vannak jelezve a régi templom alapfalait. A belső falfelületek vakolatát úgy képezték ki, hogy azok mutassák az építéstörténeti periódusokat. A déli falon lehetőség nyílt a nyugati gótikus ablak rekonstrukciójára, a szentélyt pedig a későgótikus szentségház ékesíti. A templom eredetileg 172 táblából álló festett kazettás deszkamennyezete 1759-ben készült. Ebből ma mindössze 46 tábla látható, melyeket az új mennyezetbe építettek be.

A teljeskörű műemléki helyreállítást Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program pályázatából sikerült megvalósítani, Oltai Péter építész tervei alapján. A kivitelezést a Zombor és Társai Kft., a megelőző kutatásokat Juan Cabello és Simon Zoltán régészek végezték.Forrás:

icomos.hu

templomut.hu

zomborcsoport.hu