Rendszerüzenet
2019. április 10.

Épülő gyülekezet Nyíradonyban

Romamisszióval, a demens idősek megszólításával és a fiatalok elérésével építi jövőjét a Nyíradonyi Református Egyházközség. A sokáig alvó gyülekezetben sok minden történt az elmúlt években és történik ma is. Több éves előkészítési folyamat után idén májusban átveszik a Nyíradonyi Ápolási Otthont, heti rendszerességgel tartanak alkalmakat a cigány testvéreknek, és programokat szerveznek a fiatalok és családjaik megszólítására.

„Jó hírünk van Nyíradonynak!” – ezzel a jelmondattal indította útjára gyülekezetépítő programját 2018 áprilisában a Nyíradonyi Református Egyházközség. Ekkor találkozott a gyülekezet szándéka egy uniós pályázattal, ami jó háttér a közösségi élet felpezsdítéséhez. Suszter Szabolcs lelkipásztor 2014 óta szolgál a gyülekezetben. Az ő vezetésével dolgozta ki a presbitérium egy kilenc fős csoportja azt a tervet, ami mentén igyekeznek minél több embert megszólítani. Két fő célcsoportot határoztak meg: a cigányságot és a demenseket, valamint a kiscsoportok kialakítását és fontosságát emelték ki.

– Nyíradonyban nagy roma közösség él, akiknek egy jelentős részük régen a gyülekezetünk tagja volt. Több múltbéli eseményre vezethető vissza, hogy a cigányság elmaradt az istentiszteletekről. Egy részük más egyházakhoz csatlakozott, de olyanok is vannak, akik azóta sem tagjai semmilyen gyülekezetnek. Elsősorban őket igyekszünk megszólítani most – mondja Suszter Szabolcs. A lelkipásztor segítőt is kapott az Úrtól ehhez a feladathoz, Varga Róbert személyében. Az aktív önkéntes Bibliaiskolát végzett, és minden szombaton megnyitja háza ajtaját a cigány testvérek előtt. – A cél természetesen az, hogy az itt hétről hétre összegyűlő testvéreket beépítsük a gyülekezetünk közösségébe – mondja Suszter Szabolcs. A lelkipásztor a gyerekekkel napi kapcsolatban van az iskolában a hitoktatásnak köszönhetően. – Ez nagyon jó lehetőség arra, hogy a fiatalokat is bevonjuk a gyülekezeti életbe – mondja. De van olyan lelkes presbiter, aki azt vállalta, hogy szabadidőben összehívja a környéken élő gyerekeket a templomkertbe focizni. Az eredmény pedig már jól látszik, hiszen minden vasárnap gyermek-istentiszteletet tartanak a fiataloknak a gyülekezeti teremben, amit a pályázat segítségével tudtak felújítani.

A másik cél a demensek elérése. - A templomunk szomszédságában található a Nyíradonyi Ápolási Otthon, ahol a lakók túlnyomó része református. Nem engedhejtük meg magunknak, hogy ne foglalkozzunk ezekkel az emberekkel – mondja Suszter Szabolcs. A lelkipásztor több éve dolgozik már a pszichiátriai otthonban terápiás munkatársként, így jól ismeri a bent lakókat. Rendszeresen tartanak olyan kézműves foglalkozásokat, ahol kötetlenül beszélgethetnek hitről, egyházról, ünnepekről, vallásról a gondozottak. Emellett ma már a heti bibliaórának is az otthon ad helyet, ahol így mind a gyülekezeti tagok, mind az intézményben élők jelen lehetnek. Nem véletlen ez a szoros együttműködés, hiszen a gyülekezet május elsejétől átveszi az otthon fenntartását. – Két és fél éves, nagyon nehéz folyamatnak érünk most a végére. A mi gyülekezetünkben is jelen vannak a különböző nehézségek, betegségek. Megláttuk azt a nyíló ajtót, amit a közösségünk számára ez az otthon jelent, és látjuk  a felelősségünket ezek felé az emberek felé. A lelkipásztor fontosnak tartja, hogy elvigyék az evangéliumot azoknak is, akik önhibájukon kívül kerültek olyan helyzetbe, hogy nincsenek kapcsolatban sem az eredeti gyülekezetükkel, sem a helyi egyházközséggel. Vallja, hogy hitük megélésében nagy jelentősége van annak, hogy kapcsolódhassanak a helyi gyülekezeti közösséghez. – Én szeretném, hogy megismerje a gyülekezetünk az idős korosztálynak ezt a szegmensét is, mert könnyű, amikor ereje teljében van a szülő. De nehéz azt megtapasztalni, amikor egyik évről a másikra szinte teljesen beszámíthatatlanná válik. A missziónknak ez az ága nagyon jó érzékenyítési lehetőség a demenciával kapcsolatban.

A közösségi és a hitélet megmozdulását mutatja az is, hogy a pályázat segítségével rendszeresen szerveznek szabadidős programokat, melyeken szívesen vesznek részt a gyülekezet tagjai. Emellett kialakulóban van az ifjúság és a női tagok között egy generációk közötti találkozási lehetőség - a hagyományaink régen és ma jegyében - valamint egy imaközösség is, a vasárnapi istentiszteletek után.  A pályázat jövő év júniusáig tart, de annak lezárultával is ezeket a fő csapásvonalakat vinné tovább a gyülekezet. Suszter Szabolcs lelkipásztor a jövőre nézve elmondta, hogy igényelnének egy beosztott lelkészt, aki az ifjúsági munkáért és a hitoktatásért felelne. – Reményünk van arra, hogy akiket a pályázat segítségével elérünk, beépülnek a gyülekezetbe, és aktív tagjaivá válnak közösségünknek.

Komorné Csernáth Erzsébet