Rendszerüzenet
2019. április 04.

Új épülettel teszi emlékezetessé a jubileumot a Nyitott Ajtó Központ

Lassan egy éve kezdődtek el a felújítási munkálatok a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség fenntartásában működő Nyitott Ajtó Szociális Központban. Az új épületrészben – mely korábban lelkészlakás volt, hosszú idő óta azonban üresen állt – közösségi terem, irodák és teakonyha is helyet kapott, valamint pihenőteremmel és lelkigondozói szobával is bővül az intézmény. Az ünnepélyes átadásra és jubileumi ünnepségre április 3-án, szerda délelőtt került sor.


„A Nyitott Ajtó Idősek Klubját 1995-ben egy önkéntes közösség hívta életre a gyülekezeten belül, és 2004 óta működik hivatalos intézményi keretek között. Ezért a másfél évtizedért adunk hálát” – mondta Kiss Ilona intézményvezető az ünnepség előtt.

A Nyitott Ajtó Szociális Központ kezdetben három önkéntes munkájával indult, mára pedig öt különböző részlegen 34 munkatárssal több száz fő ellátásáról gondoskodnak. Az idősek nappali ellátásának keretében kulturális programokkal, egészségvédelmi előadásokkal és hitéleti alkalmakkal teszik teljessé 60 idős életét. A házi segítségnyújtás során 108 főről gondoskodik az intézmény, akiket saját otthonukban segítenek a gondozók a szükséges módon, legyen szó akár bevásárlásról, takarításról, gyógyszerek kiváltásáról. A támogató szolgálat súlyos fogyatékkal élő embertársainknak is segítséget nyújt, mely feladat túlmutat az otthon körüli teendők elvégzésén: hivatalos ügyek intézésekor, vizsgálatokra vagy iskolába szállítják és kísérik a betegeket az ápolók. A Nyitott Ajtó Szociális Központhoz tartozik továbbá a Péterfia utcán található Reménysugár Hajléktalanok Nappali Melegedője és Éjjeli Menedékhelye, ahol a téli időszakban közel száz ellátott számára nyújtanak szállást és élelmet.

Az elmúlt nyáron nagy munka vette kezdetét az intézmény felső szintjén, hiszen az évek óta üresen álló lelkészlakást átalakították és felújították, hogy új terekkel bővülhessen az intézmény. Az új épületrész felújításának költségeit az évek óta félretett pénzből maga az intézmény fedezte, pályázat nélkül, köszönhetően a takarékosságnak és az egyéni támogatóknak. Az új, emeleti épületrészben közösségi terem, teakonyha, akadálymentes mosdó és irodák is fellelhetőek. Nagy segítséget jelentett a III. Nagytemplomi Jótékonysági Bál adománya is, melynek összegéből egy korlátlifttel is fel tudták szerelni a bejáratot. A korábbi épületben megüresedett terekben így pihenő helyiség és lelkigondozói szoba is kialakításra kerülhetett.

Április 3-án, délelőtt került sor az ünnepélyes átadásra. A rendezvény kezdetén Molnár Szabolcs lelkipásztor köszöntötte a jelenlévőket, a dolgozókat, ellátottatakat, és mindazokat, akik hozzájárultak az új épületrész kialakításához.

Ezt követően Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke végezte az Igei szolgálatot a Jn 10: 10 alapján, „Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, az megtartatik, bejár és kijár, és legelőre talál”.

„Fontos, hogy a Nyitott Ajtó Szociális Központban ezek az ajtók ne csak olyanok legyenek, mint a többi, hanem valóban nyitottak legyenek. A mennyei Atyára, a valóságos, emberi közösségre, önmagunkra, hogy az elveszett éden ne csak egy hiányérzet, hanem igazi valóság legyen” – mondta prédikációjában.

A felavatást követően az új épületrészben folytatódott tovább az ünnepség, ahol elsőként Varga Zsigmondné, az intézmény alapítója adott hálát azért, hogy az a húsz éves kezdeményezés, amelyet öten indítottak el, az évek során önálló intézményrendszerré nőtte ki magát. A Nyitott Ajtó Szocális Központ folyamatosan alakult és kiépült, és most megvalósulhatott a fenti rész renoválása is, és szellemisége mindeközben ugyanaz maradt.

Beszterczey András, a MRE Szeretetszolgálati Iroda vezetője szerint kiemelkedő ennek a több évtizedre visszanyuló diakóniai megvetésnek az eredménye, hiszen itt egy gyülekezet gondolt arra, hogy a saját erejéből és forrásából megvalósítsa a felújítást, mert többet és jobbat akart.

Ezt követően Kiss Ilona intézményvezető köszöntőjében hálát adott az ünnepi alkalomért. „A felújítás célja, hogy a korábban családi otthonként kialakított lakótér most sok idős otthona legyen. Fontos szempont volt, hogy valóban otthonos, nyugodt hangulatot árasztó legyen a hely, hiszen a Nyitott Ajtós időseinknek ez a második otthona, bár sokszor úgy érezzük, hogy szinte ezt a helyet tekintik elsődleges otthonuknak” – mondta.

Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség nevében adott hálát az alkalomért, és kiemelte, milyen fontos is az, hogy legyenek biztos alapok az épület és intézmény mögött.

Az ünnepségen az ellátottak hálaadó műsorral szolgáltak.

A tizenöt éves jubileumért, valamint az új épületrészért hálaadó hetet tart az intézmény, a részletes program itt található:

Április 3. (szerda) 10 óra – Az új épületrész ünnepélyes átadása

Helyszín: Nyitott Ajtó Szociális Központ (4026 Debrecen, Múzeum utca 2.)

Április 4. (csütörtök) 10 óra – Ki mit tud?

Helyszín: Debreceni Református Kollégium, Díszterem

Április 5. (péntek) 10 óra – Hajléktalanellátásról szóló szakmai nap

Helyszín: Nagytemplomi Egyházközség Gyülekezeti terme (4026 Debrecen, Kálvin tér 16.)

Április 5. (péntek) 18 óra – Hálaadó jótékonysági koncert Pintér Bélával

Helyszín: Debreceni Református Nagytemplom

Április 7. (vasárnap) 10 óra – Hálaadó ünnepi istentisztelet

Helyszín: Debreceni Református Nagytemplom

Az eseményről készült fotók itt találhatóak:

Fotók: Barcza János