Rendszerüzenet
2019. március 25.

Lelkészek koncertje Debrecenben

Február utolsó vasárnapján kedves vendégek érkeztek intézményünkbe, a debreceni Méliusz Juhász Péter Református Idősek Otthonába.

Fiatal lelkészekből, 2018 májusában alakult, koncertező csapat négy tagja jött el közénk: Peleskey Miklós, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem lelkésze, Komor Csaba, a nyírábrányi, Molnár Norbert, az ártándi gyülekezet lelkipásztora és felesége Molnár-Bisits Dóra a biharkeresztesi gyülekezet segédlelkésze.

Különleges, rendhagyó formájú istentiszteleten vehettünk részt ezen a vasárnapon. Az igehirdetés szolgálatában a tíz szűz példázatáról Peleskey Miklós nagytiszteletű úr komoly figyelmeztetést fogalmazott meg az Úr Jézus Krisztus visszajövetelét váró helyes magatartásról. Az Ige és az imádság szolgálatát körül ölelte egy gondosan összeválogatott koncertanyag, amelyben zongora, gitár, furulya- és énekhang kíséretében sok, szép, lélekemelő dallam hangzott el.

Az ismertebb énekek a mi kis gyülekezeti közösségünket is dalra fakasztották. Az egész együttlét alatt érezhettük, hogy a szolgálattevők nemcsak a saját jó felkészültségüket, tudásukat csillogtatják, hanem szívből jövő hálával magasztalják Istenünket mindazzal a tehetséggel, amit Tőle kaptak.

Meleg, örvendező, felemelő légkörben töltöttük együtt ezt az alkalmat, amely mindannyiunknak, akik részesei lehettünk, maradandó élményt adott.

Köszönjük szolgálatukat, és az Úr Isten gazdag áldását kérjük további szolgálatukra és egész életükre!