Rendszerüzenet
2018. május 02.

Befejeződött a Sóstói Szivárvány Idősek Otthona energetikai korszerűsítése!

Befejeződött a Sóstói Szivárvány Idősek Otthona energetikai korszerűsítése!

A 200,00 millió Ft összköltségvetésű beruházásban a Sóstói Szivárvány Idősek Otthona energetikai korszerűsítése valósult meg 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő európai uniós támogatás mellett.

Projektazonosító száma: KEHOP-5.2.3-16-2016-00070

Projekt címe: Sóstói Szivárvány Idősek Otthona energetikai korszerűsítése

A KEHOP-5.2.3 „Egyházak épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével” tárgyú felhívására a 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozattal elfogadott éves fejlesztési keretben a Tiszántúli Református Egyházkerület, mint Kedvezményezett 2016.12.05. napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága, mint Támogató 2017.01.27. napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett 200.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A 200,00 millió Ft összköltségvetésű beruházásban a Sóstói Szivárvány Idősek Otthona energetikai korszerűsítése valósult meg 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő európai uniós támogatás mellett.

A napokban záruló projekt keretében energiahatékonysági fejlesztés valósult meg, melynek elemei az alábbiak voltak:

  • homlokzati hőszigetelő rendszer építése,
  • zárófödémekhőszigetelése
  • lapostető hőszigetelése,
  • fűtéskorszerűsítés,
  • megújuló energiaforrás (napelem ésnapkollektor)
     

A megvalósuló energiahatékonysági fejlesztés tartalmazta a homlokzati hőszigetelő rendszer építését, a lapostető szigetelését, a fűtési rendszer és a hideg-melegvíz rendszerének felújítását, valamint napelemes és napkollektoros rendszer kiépítését. A beruházás legfőbb haszna, hogy csökkenti az intézmény energia fogyasztását és ezáltal az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, csökkenek a fenntartási költségek, mely így elősegíti az intézmény pénzügyi stabilitását. Az épületek korszerűsítésének eredményeképpen javult az idősgondozás infrastrukturális környezete, megújult az intézmény épülete, mely nagyban hozzájárul a városkép, az itt élők közérzetének és ezáltal az életminőségük javulásáhozis.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, Kohéziós Alap Társfinanszírozásával, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül valósult meg.

A projekttel kapcsolatban további felvilágosítás Hawrlantné Kiss Emesétől a következő telefonszámon kérhető: +36704579367

alt