Rendszerüzenet
2018. május 02.

Megvalósult a Diószegi Kis István Református Általános Iskola energetikai korszerűsítése!

DIÓSZEGI KIS ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE
Projektazonosító száma: KEHOP-5.2.3-16-2016-00069
Projekt címe: Diószegi Kis István Református Általános Iskola energetikai korszerűsítése


A 110,00 millió Ft összköltségvetésű beruházásban a Diószegi Kis István Református Általános Iskola energetikai korszerűsítése valósult meg 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő európai uniós támogatás mellett.


A KEHOP-5.2.3 „Egyházak épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével” tárgyú felhívására a Tiszántúli Református Egyházkerület, mint Kedvezményezett 2016.12.05. napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága, mint Támogató 2017.01.27. napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett 110.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásbanrészesült.

A projekt keretében energiahatékonysági fejlesztés valósult meg, melynek elemei az alábbiak voltak:

  • homlokzati hőszigetelő rendszer építése,
  • zárófödémekhőszigetelése
  • lapostető hőszigetelése,
  • részlegesnyílászárócsere,
  • fűtéskorszerűsítés,
  • Világításkorszerűsítés
  • megújuló energiaforrás (napelem)


Az energiahatékonysági fejlesztés tartalmazta a homlokzati hőszigetelő rendszer építését, a tetőfödém hőszigetelését, lapostető szigetelését, a fűtési rendszer és a hideg-melegvíz rendszerének felújítását, valamint napelemes rendszer kiépítését és világításkorszerűsítést.

A most záruló beruházás legfőbb haszna, hogy csökken az intézmény energia fogyasztása és ezáltal az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása, csökkenek a fenntartási költségek, mely így elősegíti az intézmény pénzügyi stabilitását. Az épületek korszerűsítésének eredményeképpen javult az oktatás és nevelés infrastrukturális környezete, megújult az intézmény épülete, mely nagyban hozzájárul a városkép, az itt élők közérzetének és ezáltal az életminőségük javulásához is.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, Kohéziós Alap Társfinanszírozásával, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül valósult meg.

A projekttel kapcsolatban további felvilágosítás Hawrlantné Kiss Emesétől a következő telefonszámon kérhető: +36704579367

  alt