Rendszerüzenet
2017. augusztus 02.

Pótfelvételi a KRE TFK hitéleti képzéseire - 2017

A Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara (2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.) pótfelvételt hirdet hitéleti szakjaira (diakónus, kántor, hittanoktató) nappali és levelező munkarendben.

A hitéleti szakok esetén a pótfelvételi eljárás keretében is lehet jelentkezni államilag finanszírozott képzési formára. Karunkon lehetőség van párhuzamos képzés folytatására, tehát a hitéleti szakok mellett világi szakok (tanító, óvodapedagógus, szociális munka) közül is választhatnak hallgatóink.

alt

Kérjük a lelkipásztorokat, intézményvezetőket, presbitereket, gyülekezeti tagokat, hívják fel a környezetükben élők figyelmét is Karunk képzéseire, szólítsák meg azokat, akiket a megfelelő képzettség birtokában rövidebb vagy hosszabb távon a gyülekezetekben, ill. a gyülekezeti fenntartású intézményekben szolgálatba állíthatnak.

Gondoskodjunk együtt a következő szolgáló nemzedék felkészítéséről!

Az alkalmassági vizsga időpontja: 2017. augusztus 24. 9.30 óra.

További információkért keressék fel az alábbi weboldalakat:  

kari honlap: www.kre.hu/tfk,

http://www.kre.hu/tfk/images/TO/tfk_hiteleti_plakat_2017.jpg

e-mail: tfk.tanoszt@kre.hu,

valamint telefon: +36-53-347-251, +36-30-564-9331.

A KRE TFK több mint negyedszázada végzi gyülekezeti munkatársak képzését, amit hittel és őrállói felelősséggel folytatunk.