Rendszerüzenet
2016. november 09.

Hivatáspasztoráció, szupervízió

A szupervízió a hivatásszemélyiség fejlesztésére, erősítésére irányuló szakszerű segítő tevékenység. Alapelve, hogy nem felülről irányító, hanem egyenrangú felek együttműködésén nyugvó támogató konzultáció. A szakember a szupervizált belátására, önreflektivitására, fejlődési szükségleteire építve a tapasztalati tanulás eszközeit alkalmazza a közösen kitűzött célok érdekében.
 
Az Egyházkerületi Pasztorációs Intézet (EPI) körén belül működő hivatáspasztorációs tevékenység a TTRE mint fenntartó által felkínált lehetőség, melyet az Egyházkerület szociális és oktatási intézményei és gyülekezetei, vezetők, teamek, csoportok vehetnek igénybe. Ilyen értelemben a megrendelő az adott egyházi fenntartású intézmény, egyénileg a konkrét, egyházi alkalmazásban álló személy. Az igényfelmérés, melyre a célzott munka épül, a mindenkori megrendelők körében történik, előzetesen feltérképezve, ki mit tekint problémának, milyen elvárásai vannak, mely megoldások kerültek kipróbálásra korábban.
 
A hivatáspasztoráció célja közelebbről a hitből fakadó szolgálat erőforrásainak feltárása, gazdagítása, megújuláshoz segítése, melynek eredménye a hitelesebb jelenlét, a hatékonyabb együttműködés az intézményen vagy szervezeten belül, a személyes és szakmai kompetenciák növekedése, a mentális egészség megőrzése, serkentése. Fejleszthető kompetenciák: az empátia, együttműködés, önreflexiós képesség, helyzetelemző képesség, motiváció, hatékonyság, konfliktuskezelés, megküzdő képesség, határok tartása, az énhatárok védelme. Hosszú távon kiegyenlítettebb lesz a munkahelyi teljesítmény, és megelőzhető a kiégés. Keretei: egyéni, csoportos, team-, vagy peer-szupervízió. A munka formái:
 
– személyiségfejlesztő tréning (hivatásszemélyiség, kompetenciahatárok, asszertivitás,­ szakmai tudatosság)
 
– esetmegbeszélés (kliens-központú: azaz a szupervizált-kliens kapcsolatrafókuszáló)
 
– önismereti, valamint csapatépítő célú gyakorlatok (strukturált játékok, tapasztalatok integrálása, a csoport erőforrásainak mozgósítása, énerősítés)
 
– továbbképzési programok (a kollegiális praxistanácsadás módszerénekmegtanítása, a csoportfolyamatok követése)
 
–  interaktív bibliatanulmányozás, kreatív igemegértés, közös éneklés.
 
A Tiszántúli Református Egyházkerület intézményeiben dolgozó munkatársak számára az Egyházkerületi Pasztorációs Intézet felkínálja és térítésmentesen biztosítja a személyes lelki egyensúly fenntartására, a munkahelyi egészségfejlesztésre, a református spiritualitás elmélyítésére, ezáltal a szakmai személyiség gondozására irányuló csoportos vagy egyéni szupervíziós kísérést, hivatáspasz-torációs szolgálatot.
 
Kis Médea
 
- Részlet az Egyházkerületi Pasztorációs Intézet kiadványából -