Rendszerüzenet
2016. április 11.

Pasztorációs konferencia - hanganyagokkal

„Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét!”
(Gal 6,2)

Az Egyházkerületi Pasztorációs Intézet április 2-án megtartotta első, bemutatkozó konferenciáját a Debreceni Református Kollégium Dísztermében. Az elhangzott előadások és a kerekasztal-beszélgetés egyaránt a bizalom témaköréhet kapcsolódtak. 

A rendezvény kezdetén dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke köszöntötte a résztvevőket. „A lelkigondozói tevékenységet intézményesíteni kell, hogy tovább épülhessen. Tegyünk többet bizalomból az egymás iránti nagyobb bizalomért! Nem kevesebb ez, mint a szolgálatunk megújulásáért kötött új szövetség egyik lépése! Csak akkor számíthatunk megújulásra, ha az rajtunk kezdődik” – mondta.

alt

Dr. Bodó Sára intézetvezető bevezető gondolataival indult a délelőtti szekció. „2011-ben elvégeztünk egy vizsgálatot a lelkipásztorok lelki egészségével kapcsolatban, olyan kérdésekre keresve a választ, mint: mi nehezíti legjobban a lelkipásztorok lelki egészségének megőrzését? Hogyan értékelik a munkájuk eredményeit, kudarcait? A felmérés eredménye után megfogalmazódott bennünk, hogy a gondozást, a spirituális odafigyelést szükséges továbbfejlesztenünk, intézményes keretek között”- mondta.

 alt 

Ezt követően dr. Móré E. Csaba pszichiáter, az intézmény szakmai orvos-vezetője tartott előadást A segítő is ember címmel. „A bizalomhoz nagy erő és odafigyelés szükséges. Fel kell tudnunk ismerni, hogy van miben hinnünk, és ennek át is kell magunkat adni. A bizalom hiánya káros lehet a számunkra. Az egészségünk minimum négy pillére épül, fontos a bio-pszicho-szocio-spirituális egység megléte. Közösen kell megtalálni ezt a harmóniát, és leküzdeni a félelmeinket. Azt is gondoznunk kell, ami már megvan! Magunkat is fel kell építeni és készíteni a bizalomra. Megfelelő önismeret nélkül nem tudunk segítő szakmát végezni. A személyiség letisztázása rendkívül fontos!”

A bizalom pszichológiájacímmel dr. Kis Médea pszichológus, az intézmény szuperviziós szakembere tartott előadást. „Jézusból árad a bizalom. Jézus ismerte a szeretetből fakadó bizalom hatalmát, és élt is vele! Gyakran mondta azt, hogy bízzatok, ne féljetek!” Dr. Kis Médea a pszichológiatudományon keresztül, személyes és szemléletes példák által fejtette fel a bizalom fogalmának jelentésrétegeit. „Egymást ismerni nem azt jelenti, hogy mindent tudunk egymásról, hanem azt, hogy szeretettel fordulunk egymás felé, és hiszünk egymásban. (…) A bizalom a mentális épség alapköve. (…) A másik személyt elismerő, pozitív attitűd. (…) Mindenki számára fontos a bizalom és a biztonság érzete.”

A délutáni kerekasztal-beszélgetés résztvevői – dr. Fekete Károly, dr. Móré E. Csaba, dr. Kis Médea, Gacsályi Zsolt, Bartha Gyula, Kósa László és Nemes Vitold – személyes példákon keresztül, és a közönségkérdések által arra a kérdésre keresték a választ, hogy miképpen jelenik meg életünkben a bizalom. Bízhatunk-e a bizalomban? Sokszínű tapasztalatokkal és élményekkel átszőtt, meghitt hangulatú eszmecserét hallhattak a résztvevők, amelyet dr. Bodó Sára moderált.

 alt 

Dr. Móré E. Csaba kiemelte a bízni tudás fontosságát és az elfogadást. „A bizalom alapfeltétel az emberi kapcsolatokban. Gyógyítás sem létezik bizalom nélkül” – mondta.  Gacsályi Zsolt úgy vélte, hogy a bizalom mindig az emberi kapcsolatokban vizsgálható. „Az én és a te kapcsolata a bizalom. Ez néha nem felhőtlen, de az egyik legfontosabb dolog az életünkben.”

 alt 

„A bizalom bizalmat szül” – mondta dr. Kis Médea. „Nem biztos, hogy a másikban, és nem is biztos, hogy azonnal megtörténik, de hosszú távon bennünk is megváltozhat valami, s új módokon találhatunk utat a bizalomhoz. Hogy mi teszi humánspecifikussá a bizalmat? Talán az, hogy mi új erőforrásokat kereshetünk, és Istenbe kapaszkodva tudunk újra és újra bízni.”

Nemes Vitold egy történet révén tárta elénk, hogy mit jelent számára a bizalom: a szupermarketben elveszett gyermek példáján keresztül. „Bízni kell abban, hogy megtalálnak. Megállni, s megvárni a pillanatot.” Ez a feltétel nélküli hit példája.

 alt 

A konferencia dr. Fekete Károly püspök zárszavával ért véget, melyben többek között azt mondta: Ahogy az intézet bemutatkozó kiadványában is olvasható: „Adjatok az intézet munkatársainak teret, fogadjátok energiáikat, ihlessétek meg őket és sokszorozzátok meg azt a hitet, amivel elindulnak Felétek!”

Az Egyházkerületi Pasztorációs Intézet öt munkaterületen kezdi el tevékenységét és felkínálja segítségét a lelkészek lelkigondozásában, az egészségpasztoráció területén, a családpasztorációban, a gyásztanácsadásban és szupervízió biztosításával. Az intézet - ezen az alkalmon bemutatott - kiadványa után a lelki@ttre.hu e-mail címen érdeklődhetnek!

Oláh Ilona, az Európa Rádió munkatársa készített interjút dr. Fekete Károllyal, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökével, dr. Bodó Sárával, a Pasztorációs Intézet vezetőjével és dr. Móré E. Csabával, a Pasztorációs Intézet szakmai-orvos vezetőjével.

Interjú dr. Fekete Károllyal:

Letöltés

Interjú dr. Bodó Sárával és dr. Móré E. Csabával:

Letöltés

Fotók: Szirák Sára - Barcza János