Rendszerüzenet
2016. március 01.

Istentisztelet Nagyfán

Február utolsó szombatján családi istentisztelet helyszíne volt a Szegedi Fegyház és Börtön nagyfai Kálvin Kápolnája, dr. Fekete Károly református püspök szolgálatával. A szellemi vetélkedőn jól szereplő fogvatartottak családtagjaikat is meghívhatták az egyházi rendezvényre, tíz elítélthez 14 családtag érkezett.

alt

Koroknai András református börtönlelkész köszöntötte a vendégeket, majd átadta a szót Tikász Sándor bv. dandártábornok, intézetparancsnoknak, aki röviden beszélt a történelmi egyházak szerepéről a Szegedi Fegyház és Börtön életében. Elismeréssel szólt a lelkészek tevékenységéről, mert segítségükkel az elítéltek a börtönben egy kis közösséget találnak, ahol jól érzik magukat, egyben megismerik az Istenhez vezető utat. A benti vallási csoportok támogatásával az emberek szabadulás után könnyebben visszatalálnak a családhoz.

alt

Az istentisztelet közös imával kezdődött, ami után dr. Fekete Károly a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke ismertette a II. Helvét Hitvallás születésének körülményeit. A reformátusoknak két hitvallási iratuk van a Heidelbergi Káté és a II. Helvét Hitvallás. A II. Helvét Hitvallást Bullinger Henrik zürichi lelkipásztor írta, eredetileg a maga számára 1561-től – 1564-ig. Miután a helvét, azaz a svájci református kantonok és gyülekezetek elfogadták, 1566. március elsején jelent meg, azaz 450 évvel ezelőtt. Ezt 1567-ben Debrecenben is aláírták. Innen számítjuk a Magyarországi Református Egyház létrejöttét is.

A püspök a Bibliából az Apostolok cselekedeteiről szóló könyvből Péter és János apostolok tanúságtételét idézte fel. A tanú szava szent dolog - hangsúlyozta - és minden keresztény hívő embert kötelez.

A II. Helvét Hitvallásról az ország szinte minden börtönében rendeztek elítélteknek vetélkedőt, tíz református börtönlelkész állította össze a feladatsort, amit a Szegedi Fegyház és Börtön I. és III. objektumában huszonnégy fogvatartott oldott meg. Átlaguk 4,25 pont lett.

Az igazi vizsga az lesz, amikor egymással cselekszünk jót – mondta dr. Fekete Károly püspök, majd leült a harmóniumhoz és egy olasz szerző, Domenico Zipoli és Bach műveit játszotta el az egybegyűlteknek.

alt

Ezután a börtönlét nehézségeiről és áldásairól beszéltek a bizonyságtételt tevő fogvatartottak. Egyikük a Csillag Mars téri épületében tölti büntetését és elmesélte, hogy milyen komoly törés volt a családjának, mikor börtönbe került, szinte összeomlott az élete. A vallásnak köszönheti, hogy megtalálta, ami majd kivezeti az életbe, hiszen 10 hónap múlva szabadul. Bent a börtönben szociális szakgondozói és egyházi tanulmányokat folytat. A börtönévek elviseléséhez erőt adott számára, hogy a családja mögötte állt, és bent a börtönben hívő lett. Az istentiszteleten mellette ült felesége és édesapja. Egy másik fogvatartott 5 éve van Nagyfán, már a kezdetektől fogva a református gyülekezet tagja lett, hiszen kisgyermekkora óta református, még a nagymamájától kapta a Bibliáját. Fiatal felnőttként ugyan nem járt templomba, mint mondta: „a rohanó élet elragadta Isten szeretetétől”. Bent a börtönben ismét rátalált erre az érzésre. Beszélt az egyházi foglalkozások felszabadult légköréről, és két verset is elszavalt.

alt

Az istentisztelet Juhász Tibor római katolikus börtönlelkész beszámolójával folytatódott, melyben személyes életútjáról említett néhány mozzanatot, mikor kispapként kórházi betegek lelkigondozója volt és beszámolt a Szegedi Fegyház és Börtönben folyó hitéleti tevékenységről. Kiemelte a Katolikus Kultúr Kör színpadi előadásait, és hogy a családi szentmisék rendszeressé váltak az intézet mindhárom objektumában.

alt

Végül a II. Helvét Hitvallás vetélkedőn eredményesen szereplő fogvatartottak egy-egy képeskönyvet kaptak ajándékba a debreceni Nagytemplomról dr. Fekete Károly püspöktől. Tikász Sándor bv. dandártábornok, intézetparancsnok pedig az egyik elítélt által készített alkotást adta át a református püspöknek, amely a debreceni Nagytemplomot ábrázolja. Ezután az istentisztelet a Himnusz közös énekével zárult. Délben a fogvatartottak családtagjaikkal, az intézet vezetésével és a vendégekkel együtt ebédeltek.

Bozó Bea sajtóreferens, Szegedi Fegyház és Börtön

Fotók: Barcza János