Rendszerüzenet
2016. január 15.

„Hogyan lehet a hátrányból előnyt kovácsolni?”

„Hogyan lehet a hátrányból előnyt kovácsolni?” címmel szervezte meg tehetséggondozó konferenciáját január 15-én, 10 órától a Wáli István Református Cigány Szakkollégium. A találkozónak a Debreceni Református Kollégium Díszterme adott otthont.

A konferencia címe sejteti, hogy a jelenlévők nem csak elkötelezettek a hátrányos helyzetű, tehetséges cigány fiatalok felkarolásában, hanem azt is tudják, hogy ez egy nehéz, de nemes feladta- mondta a találkozón megnyitójában Mózes Áron, a Wáli István Református Cigány Szakkollégium igazgatója.

A január 15-i konferencián köszöntötte a résztvevőket a Tiszántúli Református Egyházkerület főjegyzője is. Derencsényi István beszédében kiemelte, hogy hazánk legnépesebb etnikai kisebbsége a cigányság, amely integrációs nehézségekkel küzd, többek között a munkanélküliség, az előítéletek és az iskolázatlanság miatt. Élet esélyeiket tekintve halmozottan hátrányos helyzetűek, de a konferencia már a címével is azt üzeni, hogy ebbe nem szabad beletörődni!

A Tiszántúl lelkészi főjegyzője kifejtette, hogy a cigányság helyzetét átszövő összetett probléma miatt az eredmények alig észrevehetőek. Ennek oka többek között a többségi társadalomból hiányzó tenni akarás és a kisebbségből hiányzó motiváció. Az egyháznak kiemelt feladata, hogy mindezek ellen tegyen. Ez a találkozó is azt mutatja, hogy az egyház felelősséget érez a roma kisebbség felzárkóztatására és felemeli szavát.

A jelenlévőket Kustár Zoltán, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektor helyettese is köszöntötte, aki beszédében hangsúlyozta, hogy az egyháznak Krisztustól való küldetése keresni, azt, ami nélküle elveszne. Az egyetem a roma tehetséggondozás és felzárkózás ügyében pedig azt teheti, hogy nyitott lelkű és szemű pedagógusokat és lelkipásztorokat ad a világnak, akikben nincs előítélet. Éppen ezt a célt szolgálja a következő tanévtől, minden hallgató számára kötelező romológia képzés elindítása is- mondta Kustár Zoltán.

Csernoch László, a Debreceni Egyetem tudományos rektor helyettese köszöntőjében kiemelte, hogy a tehetség mindenkiben ott van, nem válogat, nem tesz különbséget a hátrányos helyzetű és a kevésbé hátrányos helyzetű emberek között. Hangsúlyozta: szükség van azokra, akik észreveszik a tehetséget és segítenek a kibontakoztatásában, valamint kell az is, hogy az érintett fiatalok lássák a kiutat a helyzetükből, mert amíg mindezek adottak, addig van lehetőség a hátrányból előnyt kovácsolni.

Az alkalmon előadást tartott többek között Langerné Victor Katalin – társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia tapasztalatai és a jövőbeni tervek címmel, valamint Szabóné Dr. Kármán Judit – romológus, egyetemi oktató, A tehetséggondozás szerepe a cigányság életében címmel.

További előadók:

- Fuszek Csilla – Európai Tehetségpont, ELTE

Előadás címe: Hátrányos helyzetű tanulók tehetséggondozásával kapcsolatos kérdések, ellentmondások

- Arany-Michels Richárd – Wáli István református Cigány Szakkollégium lelkésze

Előadás címe: A Wáli István Református Cigány Szakkollégium gyakornoki programjának bemutatása – Kitűzött célok – elért eredmények – további tervek

- Laborczi Géza – KRSZH elnök

Előadás címe: A KRSZH Szakkollégiumai, mint tehetségsegítő intézmények

- Horgos Vilmos titkár - Országos Református Tehetségsegítő Tanács titkára

Előadás címe: Országos Református Tehetségsegítő Tanács bemutatása

- Naszádi Krisztina – Magyarországi Református Egyház - cigánymissziós munkatárs

Könyvbemutató – Országodba befogadtál – interjú kötet

Fotók: Matey István, Hajdú-Bihari Napló