Rendszerüzenet
2015. október 06.

13. Matula napok a Dóczy Gimnáziumban

A Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában –nemes hagyományként- az idén (2015. október 4-10.) már tizenharmadik alkalommal kerül sor a MATULA-NAPOK programjainak megrendezésére, amely átfogja az iskola egészét, főleg annak közösségi, hitéleti és művészeti területeit. 

A programok időtartama minden évben Szabó Magda Kossuth-díjas írónő, iskolánk egykori diákjának és későbbi tanárának a születésnapja (október 5.) és Dóczy Gedeon névnapja (október 10.) köré szerveződik. Az eseménysor ünnepi családi istentisztelettel kezdődött, amelyet a Református Kistemplomban tartottunk Papp Tibor gyülekezeti lelkész és Ablonczy Béla lelkész-vallástanár igei szolgálatával és Ilyés Ilona igazgató asszony beszédével. (2015. október 4. 10.00-11.30)

A hét elején megemlékezünk az aradi vértanúkról, (Kossuth utcai ref. templom) és koszorút helyezünk el a Hősök temetőjében, valamint Dóczy Gedeon iskolai domborművénél- és sírjánál, továbbá Szabó Magda Kossuth-díjas írónő sírjánál, (2015. október 5. hétfő 12.15). Ugyanekkor megemlékezünk Koncz Aurélné Karácson Ottília egykori igazgató, Dr. Kopányi Mária internátusigazgató, Dr. Papp Ferenc igazgató, valamint az iskolánkat 2000-ben újraindító és 2006-ban elhunyt Kunszabóné Dancs Edit igazgatónőről a köztemetőben. Megemlékezünk néhai Dr. Korsós Bálint igazgató úrról, aki a közelmúltban hunyt el és koszorút viszünk a Noszvajon található nyughelyére.

A Dóczy Galériában Fülöp Sándor alkotásaiból „Szülőföldem” címmel nyílik kiállítás, (2015. október 6. kedd, 11.45).

Természetesen a Szabó Magda írónőre való emlékezés, a városi gimnáziumok számára rendezett irodalmi-történelmi emlékverseny (2015. október 7., szerda 15.00-17.45) és az iskolai „Ki mit tud?”, (2015. október 5. hétfő 14.30) fontos elemei ennek a hétnek.

Nagy öröm iskolánk számára, hogy a Családbarát Ország az Idősekért, a Nemzedékek Együttműködéséért nyertes pályázatának keretében együttműködhetünk a Méliusz Juhász Péter Idősek Otthonával és a Bagaméri Református Szeretetotthonnal is.

Iskolánk hajdani és mai diákjai közül híres sportolók (olimpikonok, világbajnokok) emléktábláját avatjuk fel az épületben, a mai tanulóink tornabemutatója után. (2015. október 8. csütörtök, 10.50-11.35). Ezen a napon a „Dóczy- Kupa” döntőjén (tanár-diák focimeccsen) Dombi Tibor válogatott labdarúgó lesz a vendégünk. Egyidejűleg a Soli Deo Gloria (SDG) Református Diákmozgalom egész napos találkozást szervez a diákjainkkal. Mindezek mellett a diáksport-versenyek, előadások, beszámolók és megemlékezések színesítik még a programkínálatot. Záró rendezvényünk a 12. évfolyamos, végzős osztályaink szalagtűző ünnepélye, (2015. október 10., szombat 16.00,) melyet a Kölcsey Központban tartunk. A MATULA-NAPOK elnevezést az írónő Abigél című regényéből vettük, melyben egykori iskolájára is utalva használja ezt a nevet a regénybeli intézetre vonatkoztatva. Iskolánk életének egyik legfontosabb eseménye ez a rendezvénysorozat, hiszen szerteágazóan szövi át a múlthoz való kapcsolódásán és a jelenben való kitekintésén keresztül az itt tanuló diákok és az itt tanító tanárok egész közösségét, hatást gyakorolva a diákok hitbeli és közösség megélési képességeinek fejlesztésére. Az egyházhoz, az iskolához és a lakóhelyhez való kötődés esélyeit nagymértékben elősegíti.

Szeretettel hívunk és várunk minden mai és egykori diákot, tanárt, szülőt és érdeklődőt a 13. MATULA-NAPOKRA.

Ablonczy Béla