Rendszerüzenet
2015. augusztus 14.

Folytatódik „A világ világossága” - Tanoda program

Folytatódik „A világ világossága” - Tanoda program a Tiszántúli Református Egyházkerület Cigánymisszióján beül. A tanodás gyermekek július 30 és augusztus 2 között Középhután táboroztak. 

A gyerekek öt településről, Esztárból, Pocsajból, Bagamérból, Bodaszőlőről és Debrecenből érkeztek a táborba. A települések lelkészei ajánlották a szervezőknek a cigányszármazású fiatalokat, akik a legjobb hittanosaik. A huszonnyolc gyermek tábori foglalkozásait tizennégy koreai fiatal segítette, ahogy az már az elmúlt kilenc évben hagyománnyá vált a tábor tekintetében.

„Menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népeket”- A Máté evangéliumából származó igeszakasz a cigánymisszióban dolgozok vezérfonala. „Ezek a gyermekek az evangélium hírvivői, mert hazaviszik a táborban hallottakat”- mondta Gregussné Buzás Irén a cigánymisszió lelkipásztora, aki hozzátette nagyon jól és hatékonyan tudtak dolgozni a gyerekekkel, akik a táborban szerzett élményeiket továbbadva még több gyermeket vagy akár felnőttet kapcsolhatnak be a misszió munkájába. Gregussné Buzás Irén kiemelte, hogy a tanodai munka ezen az úton folytatódik a jövőben a misszió keretein belül.

A tanoda  programról: A világ világossága - Tanoda program a debreceni Nagysándor telepen működött és segítette a hátrányos helyzetű családok gyermekeit. A programot az Egy Cseppnyi Segítség a Rászorultaknak Alapítvány indította el 2013. július 1.-én az Új Széchenyi terv keretében elnyert 30 millió forintnyi támogatási forrásból, valamint a Tiszántúli Református Egyházkerület hathatós támogatásával. A program kiemelt célja volt, hogy az abban résztvevő halmozottan hátrányos és hátrányos helyzetű - javarészt roma gyerekek- sikerrel zárják tanulmányaikat, illetve felvételt nyerjenek valamely, általuk választott középiskolába. A Tanoda programban sikerességét tükrözi, hogy a vállaltakat maradéktalanul teljesítette, hiszen valamennyi résztvevő - 30 gyermek - tanulmányi eredményén javított, illetve középiskolában folytatja tanulmányait. A Tanoda a tanulmányi foglalkozások mellett színteret biztosított változatos személyiségfejlesztő foglalkozásoknak és kirándulásoknak is. A gyerekek körében nagy népszerűségnek örvendtek azok a személyre szabott foglalkozások, amelyek a keresztyén értékrend megismertetésére is törekedtek. A program népszerűségének bizonyítéka, hogy a gyermekek után a szülök és hozzátartozók is rendszeres látogatóivá váltak a tanoda programnak, illetve esetenként feladatot vállaltak a közös rendezvények alkalmával. A program befejeződésével nem szakad meg a gyermekek és családjaik segítése, hiszen az Alapítvány és a Tiszántúli Református Egyházkerület Cigánymissziója továbbra is képviseli magát a településrészen.