Rendszerüzenet
2015. július 25.

Pótfelvételi a DRHE-n

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem pótfelvételt hirdet a 2015/16. tanévre
 az alábbi hitéleti szakokra:

·         református teológia osztatlan MA szak – nappali tagozat

·         református teológia szak lelkész szakirány - nappali tagozat

·         katekéta-lelkipásztori munkatárs BA szak katekéta szakirány – nappali és levelező tagozat

·         református kántor BA szak – nappali tagozat

·         vallás- és nevelőtanár osztatlan szak (10 félév) – nappali tagozat

·         hittanár-nevelő MA szak – levelező tagozat (csak lelkészi végzettségűeknek)

·         pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés MA szak – levelező tagozat

·         teológia minor – levelező tagozat (csak önköltséges)

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti szakok csak kellő számú jelentkezés esetén indulnak.

A jelentkezési határidő: 2015. augusztus 15.

 Az alkalmassági vizsga időpontja: 2015. augusztus 24. 9 óra.
További tudnivalók és jelentkezési lap a www.drhe.hu honlapon található.

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem pótfelvételt hirdet a 2015/16. tanévre
 az alábbi szakokra önköltséges képzésre:

·         tanító BA szak – nappali és esti tagozat

·         szociális és ifjúsági munka (ifjúságsegítő) felsőoktatási szakképzés – nappali tagozat

A nem hitéleti szakokra a központi pótfelvételi eljárás keretében kell jelentkezni! (www.felvi.hu)

A jelentkezési határidő: 2015. augusztus 10.
A tanító szakra az alkalmassági vizsga időpontja: 2015. augusztus 17. 9 óra

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Iskolája pótfelvételt hirdet a 2015/2016. tanévrebnappali és levelező (önköltséges) tagozatra.

A jelentkezés határideje 2015. augusztus 20.
További tudnivalók: http://www.drhe.hu/felveteli-informaciok

A DRHE Felnőttképzési Központja a 2015/16. tanév 1. félévére a következő akkreditált továbbképzéseket hirdeti meg:

KÉT FÉLÉVES KÉPZÉSEK

Rendezvényszervezőszakirányú továbbképzési szak

·         Az iskolai agresszió kezeléseszakirányú továbbképzési szak

(Szocioterápiás eljárások az iskolai erőszak kezelésére)

·         Család- és gyermekvédelemszakos pedagógus

NÉGY FÉLÉVES KÉPZÉSEK

·         Pedagógus szakvizsga (Preventív és korrektív pedagógiai pszichológia, Család- és gyermekvédelem, Az inklúzió pedagógiája)

·         Drámapedagógiaszakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

·         Biblioterápiaszakirányú továbbképzési szak

·         Fejlesztőpedagógus szakirányú továbbképzési szak

·         Múzeumpedagógiaszakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak

Képzési költség:

100.000 Ft tandíj + 8.000 Ft regisztrációs díj /félév

(részletfizetési lehetőség)

Jelentkezési határidő: 2015. augusztus 24.

VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT!

Bővebb információ: DRHE Felnőttképzési Központ 4026 Debrecen, Kálvin tér 16.

É06 /52/ 518-560, felnottkepzes@drhe.hu, www.drhe.hu