Rendszerüzenet
2015. július 03.

Felvételi a WISZ-ben a 2015/16-os tanévre

A Wáli István Református Cigány Szakkollégium felvételt hirdet a 2015/16-os tanévre elsősorban cigány származású, felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló hallgatók részére.

A WISZ létrehozását az a szándék vezérelte, hogy segítse a cigány származású és/vagy hátrányos helyzetű, tehetséges fiatalok felfedezését és tehetségük kibontakoztatását. A feladat egyszerre örömteli misszió és kötelesség, része a Magyarországi Református Egyház szolgálatának, melyet a magyar kormány és az Európai Unió egyaránt támogat. A szakkollégium hosszú távon biztos alapokra felépített, eredményes tudásközpont kíván lenni, amely érdemben segíti a tehetséges cigány fiatalok sikeres életpályáját és a hazai cigány közösségek felzárkózását.

Tevékenységét az eddigiekben külön támogatta a TÁMOP 4.1.1D-12/2KONV-2012-0007 azonosító jelű, „Egyetemes célok - egyetemes összefogás - A Wáli István Református Cigány Szakkollégium hosszú távú fejlesztési koncepciója" című projekt, melynek fókuszában az intézmény saját szakmai programjának kialakítása állt, egy olyan programé, amely lehetővé teszi, hogy a hallgatók széleskörű és hiteles ismereteket sajátítsanak el, így ösztönözve feladatvállalásukat a cigányság felzárkózásában.

Mit kínál a WISZ a hallgatóknak?

Kollégiumi férőhelyet,

ösztöndíjat,

közösséget, programokat, bel- és külföldi kirándulásokat,

istentiszteleti alkalmakat, lelkigondozást,

mentorálást,

igény szerinti nyelvoktatást,

különböző tréningeken való részvételi lehetőséget.

A szakkollégisták tanulmányait, szakmai fejlődését egyéni mentor is segíti, aki a hallgató szakján tevékenykedő, elismert oktató.

A szakkollégisták önkéntes munkát végezhetnek különböző rendezvényeken, oktatási intézményekben, kórházi osztályokon, cigány közösségekben, gyülekezetekben - a közösségi szolgálatban a segítségadás személyes élményével gazdagodva.

A felvételi eljárásra való jelentkezés elektronikusan történik.

Jelentkezési határidő: 2015. augusztus 14.

A felvételi időpontja: 2015. augusztus 17-18.

A felvételi vizsgán való részvétel feltétele a következő dokumentumok határidőre történő benyújtása:

aktív hallgatói jogviszony igazolása

önéletrajz

motivációs levél

lezárt utolsó félév indexmásolata, a felsőoktatásba a félévben belépők esetén érettségi bizonyítvány másolata és az egyetemi felvételről szóló értesítés

a felvétel során a lelkészi ajánlás előnyt jelent

A dokumentumokat a következő e-mail címre kérjük eljuttatni: wisz@reformatus.hu

Forrás: www.wisz.hu