Rendszerüzenet
2015. június 30.

162-en végeztek a Hittudományi Egyetemen

162 végzős hallgató kapta meg diplomáját a Nagytemplomban, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanévzáró ünnepségén, június 27-én.

alt

A tanévzáró ünnepi közgyűlésen Fekete Károly hirdetett igét. A Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke prédikációjában kiemelte, hogy az ember a maga okosságával nem sokra jut. Az Isten félelem nélküli bölcsesség értéktelen. Istennek a megismerése ad értelmet az ember életének. „Ha csak magunk korlátait, békességét, tehetetlenségét vagy képességét látnánk, az igen lesújtó lenne. A bölcs viszont tovább lát, tud Istenről. A bölcsesség kezdete az Úr félelme, gyakorlatilag ez az az ismeret, tudás, aminek nyomán emberhez méltó életet élhetünk”. Fekete Károly hangsúlyozta, hogy a bölcsesség tantárgyat nem lehet felvenni, mégis mindennap vizsgázunk belőle, a barátaink, a családunk, a munkatársaink előtt és olykor megbukunk, pedig ilyenkor kell megmutatni ki a bölcsebb. A tanévzárón is éppen ezért kell eszünkbe jusson a Zsoltárok 90.12. sora "Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk"- mert igen boldogtalan ember az, akinek a tudása mellett nincs ott a szíve- mondta a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke.

alt

A 2014-2015-ös tanév zárásán Bölcskei Gusztáv, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora köszöntötte az egybegyűlteket. Beszédében kiemelte, hogy a tisztességes teológiát az különbözteti meg az egyházkormányzástól, hogy nem hajlandó kompromisszumokra.”Nagyon nagy baj az, ha egy egyházban, amelyik magát az Igét hallgató egyháznak tartja, egyszer csak hallgató, majd hallgatag egyház lesz”. Hangsúlyozta, ezért kell beszélni akár a halálbüntetésről vagy a menekült ügyről is, és olykor nem kell mást tenni, csak a nagyon egyszerű és egyáltalán nem új teológiai igazságokat kimondani. Nyilvánvaló, hogy a felelősségvállalásnak különböző színterei vannak- mondta Bölcskei Gusztáv. Hozzátette, hogy a keresztény gondolkodásnak a mindent szembeállító és szembefordító magatartással szemben emlékeztetnie kell arra az egyetemes összetartozásra, és a másik ember emberségének a tiszteletben tartására, amelyikről valaki egyszer azt írta: ez az, amelyik arra készteti a rabot, hogy ne azon a napon kísérelje meg a szökést, amikor emberséges börtönőr van szolgálatban.

alt

A tanévzáró közgyűlésen a Hittudományi Egyetem rektora értékelte a most lezárt tanév eredményeit, kihívásait, különös tekintettel arra, hogy a munkát nehezítette az épületek felújítása miatti többszöri költözés. Elmondta, hogy a kommunikáció szakot megszűntették az egyetemen, illetve a vallástanár MA szakot kifuttatják és helyette az osztatlan képzést vezetik be, itt az egyszakos változat beindítása mellett döntöttek. Összegezte az időszak jelesebb programjait, a hallgatók tudományos sikereit, az oktatás rendszerében és a vezetői tisztségekben bekövetkezett változásokat, és szólt a püspökválasztás miatti rektorváltásról is, valamint Fekete Károly püspök segítségét kérte abban, hogy az intézmény jövőbeni finanszírozása megnyugtató pontra jusson. Mint mondta megnyugtató volt, hogy ebben az évben a finanszírozás lehetővé tette a nyugodt, kiegyensúlyozott működést, a minőségre való törekvést és nem hajszolta bele a mennyiségi szemléletbe, hogy minél több diák legyen, de nyugtalanító, hogy ennek a finanszírozásnak a távlatáról nincs megállapodás. A Vatikáni szerződés módosítása megtörtént és reménység szerint ennek az lesz a következménye, hogy ez a megállapodás megköttetik és nem lesz az iskola kiszolgáltatva egyedi döntéseknek.

alt

Az ünnepi tanévzáró közgyűlésen átadták az új vezetők megbízóleveleit, elköszöntek a nyugdíjas oktatóktól és doktorrá avatták a Debreceni Református Hittudományi Egyetem ószövetségi tanszékének eddigi tanársegédjét, Német Áron lelkészt.

alt

Sikeres kápláni szigorlatuk nyomán 28 teológia-lelkész szakos hallgató kezdheti el egy éves gyakorlatát, ami a lelkész képzés része. Az exmisszus esküt Fekete Károly püspök vette ki a hallgatóktól, és bocsátotta ki őket a szolgálatra.

alt

A tanévzáró egyben diploma-átadó ünnepség is volt: idén összesen 162 végzett hallgató vehette át oklevelét, akiket Kedvesné Herczeg Mária oktatási rektor-helyettes búcsúztatott. Az egyetem friss diplomásai nevében Lovász Márton teológia-lelkész szakon végzett hallgató köszönt el.

Fotók: Barcza János

Az Európa Rádió évzárón készült összeállítását itt hallgathatják meg:

Letöltés