Rendszerüzenet
2015. június 25.

Konferencia a Bibliáról és kapcsolatfelvétel a Kalotaszegi Egyházmegyével

A gyulai református templom adott helyszínt 2015. május 9-én annak a konferenciának, melynek témája a Biblia tolmácsolásának időszerűsége volt. A rendezvény nyitó alkalma volt a Tiszántúli Református Egyházkerület által 2015-re megfogalmazott „Hirdesd az Igét” programnak.

A konferenciát közösen szervezte a Presbiteri Szövetség Békés Megyei Területi Szervezete és a Békési Református Egyházmegye.

A nyitó áhítat szolgálatát Tóth-Mihala Veronika, a Debrecen Kossuth utcai gyülekezet lelkipásztora, a „Hirdesd az Igét” program szervezője végezte az Ap.Csel. 1 részének bevezető versei alapján. Egy bibliai drámajáték szereplőinek gondolatait és egymás kérdéseire adott érdekes válaszait osztotta meg a hallgatósággal. Arra hívta fel a figyelmet, hogy Jézus tanít bennünket az Isten országa dolgairól, és ha közöttünk van, olyan, mintha Isten lenne jelen. Isten országa lassan, de ugyanakkor vártalanul jön el. Jézus átadja a feladatokat: a szelídek, tiszta szívűek, nagylelkűek csatlakozhatnak, az erőszakosak, önzőek nem kapnak lehetőséget. Jézus a fontos pillanatokban mindig egyértelmű utasítást ad: maradjatok együtt és közösségként várjátok a Szentlelket. Így várakozik ma is az egyház, és benne van a levegőben a megújulás: jöjjön a Szentlélek és tegyen amit akar!

Az áhítat után ünnepélyes és örvendetes eseményre került sor. A határokon átívelő presbiteri szövetségi kapcsolatok újabb láncszemmel erősödtek: a korábban elindult érmelléki, aradi, és kolozsvári együttműködés kibővült és nyilatkozat aláírására került sor a békési és a kalotaszegi egyházmegyék presbiteri szövetségei között. A nyilatkozatot Dr. Tóth János békés megyei elnök olvasta fel, majd az elnökök mellett a két egyházmegye esperese is kézjegyével látta el a dokumentumot.

Az első előadásban Dr. Fekete Csaba, a Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtárának munkatársa a Vizsolyi Biblia születésének történetét mutatta be a 425 éves jubileum kapcsán. Érdekes és értékes források adatait idézte, és világossá tette, hogy az első teljes fordítású magyar nyelvű Biblia nem Károlyi Gáspár egyszemélyes produktuma volt, hanem tulajdonképpen egy „szerkesztő bizottság” fáradozása árán születhetett meg. Nagy jelentősége volt a Rákóczi család hathatós anyagi támogatásának és a Kassával összeköttetést biztosító kereskedelmi útvonalnak is.
A legfőbb értékek, amelyek biztosították, hogy mindmáig teljesen nem lehetett „lecserélni”, többek között a prófétai lobogás és ennek ellentéteként a higgadtság. Máig „becsülete” van a Vizsolyi Bibliának.

Dr. Pecsuk Ottó, a Magyar Bibliatársulat főtitkára a bibliafordításokat értékelve azt hangsúlyozta, hogy a Bibliának minden korban érthetőnek kell lenni, mert a Biblia az isteni kijelentés egyik fázisa, Isten kommunikációja az emberrel. Nincs a Bibliának „szent nyelve”, a különböző nyelvekre fordítás jelenti a közvetítő csatornát. Az revideált új fordítás /RUF/ formahű és dinamikus, amely talán jobb közvetítést biztosít, talán jobban érthető lesz a ma embere számára.
A kérdések és hozzászólások összegzéseként Dr. Tóth János azt javasolta, hogy minden presbitereknek ajánlott mind a Károlyi, mind a RUF Biblia tanulmányozása.

Tóth-Mihala Veronika ismertette a „Hirdesd az Igét” egyházkerületi programot, melyben az Istentől ihletett szolgálatra kell a figyelmet felhívni. A lelkület megújítása, a kapcsolatépítés a cél, és az így szerzett lendület növelheti a szolgálat spiritualitását. Le kell küzdeni a bizalmatlanság légkörét, és az igehirdetésnek az Élet istentiszteletén kell megszólalni!

„Az én Bibliám” című bizonyságtétel blokkban először Venter Miklós az aradi egyházmegye főgondnoka, a Királyhágómelléki Presbiteri Szövetség főtitkára számolt be a Bibliával való találkozásairól és arról, hogy mit jelent neki a Biblia, majd Markó István a békési egyházmegye gondnoka elevenítette fel gyermekkori emlékeit, avatott be személyes ima-sor összeállításába, és elmondta. hogy számára a Biblia szent, igaz, segít megmaradni a mennybe vezető úton és minden szava közösségre hív. Mindkét megszólalás őszintesége és hitelessége gazdagította a hallgatóságot.

A konferencia záró gondolatait Baráth János, a házigazda gyulai gyülekezet lelkipásztora fogalmazta meg és imádsága és áldáskérése után a résztvevők gazdagon terített asztalok mellett folytathatták a testvéri beszélgetéseket.

A rendezvény jól közvetítette  a Presbiteri Szövetség és az Egyházmegye egymás szolgálatát támogató hasznos együttműködését, a határon túli kapcsolatok bővítésével a magyar református egység erősödését, és buzdító gondolatokkal indította el a Tiszántúli Egyházkerület „Hirdesd az Igét!” programját, hasznos ismeretekkel gazdagítva a hallgatóságot a magyar nyelvű bibliafordítások értékeiről. /Dr. Tóth János/

Dr. Tóth János előadása ITT érhető el.

Pecsuk Ottó előadását pedig ITT ilvashatják.