Rendszerüzenet
2015. június 12.

Az igehirdetés nyelve

Hét lelkipásztor és két presbiter hirdette az Igét egy szívvel 2015. május 30-án Okányban a készülő Liturgiás Gyűjtemény egyik ajánlása alapján. Az istentiszteleten a megújult okányi orgonáért adtunk hálát, és a Hirdesd az Igét! program békés egyházmegyei résztvevőivel alkottuk a szolgáló csoportot.

alt

Amikor egyetlen lelkipásztor vezeti az istentiszteletet, akkor is feladatot jelent az istentisztelet elemeinek egymásra hangolása, a liturgia ívének megrajzolása. Amikor azonban minden liturgiai elemet más vezet, és három rövid prédikáció hangzik el, akkor még nagyobb szükség van a liturgia összetartó erejére. Én úgy gondolom, hogy ha ma kellene megtartanunk ezt az istentiszteletet, akkor tudnánk mit javítani rajta, de Isten Lelkének jelenléte így is összetartott minket szombaton annyira, hogy nyelvünk ékesen zengett Isten dicséretében.

alt

Az istentisztelet témája az igehirdetés egyik eszköze, a nyelv volt, a Szentírást magyarázó szent nyelv, melynek megújítása és megőrzése egyaránt feladata egyházunknak. A Jézus beszédét, mint az ember életét átalakító beszédet Katona Gyula esperes úr állította példaként elénk. Mohácsy Nikoletta, helyi lelkipásztor prédikációjában az ember beszédének, nyelvének megzabolázásáról tanított, amely az egyik legnagyobb kihívás a hívő ember számára. Dr. Fekete Károly püspök úr prédikációját a keresztről szóló beszéd ereje emelte az istentisztelet magasságába, amely mindannyiunk bizonyságtételének kereszt -, vagyis középpontja Pál apostol tanítása alapján.

A Tyukodi László által vezetett Isten színe elé állás, a Dr. Tóth János és Markó István által felolvasott Ige, valamint a Marti Miklós és Baráth János szavaival mondott imádságok egy-egy külön hang, mégis a megvalósult összhang részei lettek az istentisztelet keretén belül.

Együtt szolgálni nem annyit jelent, hogy változatosabb lesz az istentisztelet résztvevői számára a templomban eltöltött idő. Együtt szolgálni azt jelenti, hogy kiábrázolódik az Istennel és egymással való egységünk:  „Mert egy a kenyér, egy test is vagyunk sokan, mert mindnyájan az egy kenyérből eszünk. Mert egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, és mindnyájunkat egy reménységre hívtál el.” – hangzott el a liturgia hálaadó részében.

Az okányi gyülekezet vendégszeretetét élveztük ezen a nyári napon, mely közvetlen hangulatot teremtett, és baráti beszélgetéseknek adott helyet az istentisztelet utáni szeretetvendégségen.

Szöveg: Tóth-Mihala Veronika, Hirdesd az Igét! programvezető

Fotók: Barcza János

Az okányi istentisztelet programfüzete ITT érhető el.