Rendszerüzenet
2015. február 18.

Tájékoztató a szerződés teljesítéséről- DRK I. ütem műszaki ellenőri feladatok

A szerződés tárgya: A Tiszántúli Református Egyházkerület beruházásában a debreceni református oktatási- nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztését – amely a Debreceni Református Kollégium épületegyüttes funkcióváltása, átalakítása, és felújítása című projekt I. ütem kivitelezési munkái és az ehhez kapcsolódó „Műszaki ellenőri feladatok ellátása”:

Az I. építési ütem:

1. rész: Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája, Debrecen, Péterfia u. 1-7.

- 12 osztálytermes gimnázium és 16 osztálytermes általános iskola kialakítása,

- tetőszerkezet felújítás, héjazat csere, építészeti átalakítás, erős- és gyengeáramú hálózat teljes cseréje, gépészeti felújítás, megújuló energia alkalmazás.

2. rész: Debreceni Református Kollégium Gyakorló Általános Iskola kétszintes tornaterem, Debrecen, Péterfia u. 1-7.

- a meglévő tornaterem elbontása után kétszintes tornaterem épül,

- a két nagy tornaterem megosztható, egy időben négy testnevelés óra tartható

- megfelelő számú öltöző kialakítása

- szükséges tornaeszközök beszerzése.

A közbeszerzés fajtája: hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalásos

A hivatkozás a közbeszerzést megindító hirdetményre (felhívásra):

Ajánlattételi felhívás megküldése: 2013. június 26.

Ajánlatkérő: Tiszántúli Református Egyházkerület 4026 Debrecen, Kálvin tér 17.

Ajánlattevő: KEM-BER Beruházó- Tervező és Kereskedelmi Kft. (4024 Debrecen, Wesselényi u. 6.)

A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2014. július 9.

Az ellenszolgáltatás értéke: nettó ajánlati ár: nettó ajánlati ár: 21.000.000,- Ft

Az ellenszolgáltatás kifizetésének időpontja: 2014. 08. 14.

A teljesítés a szerződésnek megfelelően történt-e? igen