Rendszerüzenet
2015. február 18.

Tájékoztató a szerződés teljesítéséről- DRK I-IV. ütem

A szerződés tárgya: Debreceni Református Oktatás i- Nevelési rendszer infrastrukturális fejlesztése című projekt engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése I-IV. ütem

I.                   építési ütem:

·         Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája (Debrecen Péterfia u. 1-7.)

·         Debreceni Református Kollégium Gyakorló Általános Iskola új kétszintes tornaterem

II.                építési ütem:

·         Debreceni Reformátis Hittudományi Egyetem korábbi Tanítóképző Főiskolával együtt) funkcióinak kialakítása a Debreceni Református Kollégium (Debrecen, Kálvin tér 16.) épületében 2 ütemben

AzI.ütemben az épület vertikálisan lehatárolt felében az oktatási munka zavartalanságát biztosítani kell, míg a másik felében a kivitelezési munkák végezhetők. Így az ellátó rendszernek ezt a feltételt biztosítani kell. A kivitelezés I. ütemének befejezése után az átköltözést követően lehet a II. ütemet készíteni.

·         Debreceni Református Hittudományi Egyetem Levéltár + gyűjteménytár kialakítása a Debrecen, Fűvészkert u. 2. sz. Alatti DRK Általános Iskolájának helyén.

III.             építési  ütem:

·         Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának Középiskolai Fiú + Leány Kollégiuma (Internátus) a Debrecen, Kálvin tér 16. sz. Alatti korábbi Gimnázium épületében.

·         Debreceni Református Hittudományi Egyetem Felsőoktatási Szakkollégiuma kialakítandó a Debrecen, Poroszlay u. 10. sz. alatti jelenleg Andaházy – Szilágyi Leányinternátus helyén.

IV.             építési ütem:

·         Debreceni Maróthy György Kollégium átalakítása a tanulmányterv alapján

 

A közbeszerzés fajtája: hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás.

A hivatkozás a közbeszerzést megindító hirdetményre (felhívásra): Az eljárást megindító ajánlattételi felhívás és a Közbeszerzési Döntőbizottság részére megküldött felhívás és indoklás időpontja 2013. március 8.

Ajánlatkérő: Tiszántúli Református Egyházkerület 4026 Debrecen, Kálvin tér 17.

Ajánlattevő: MEDMIX CENTER Kft, 4032 Debrecen, Cívis u. 12.

A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2013. december 10.

Az ellenszolgáltatás értéke: 208.200.000.- Ft + ÁFA

Az ellenszolgáltatás kifizetésének időpontja: 2014. 03. 28.

A teljesítés a szerződésnek megfelelően történt-e?  Igen.