Rendszerüzenet
2015. január 31.

Tájékoztató- Gacsály Református Templom komplex helyreállítása

A szerződés tárgya: HURO/1101/149/2.1.3 azonosító számú „Középkori templomok útjának turisztikai célú attrakció fejlesztése” című projekt keretében Gacsály Református Templom komplex helyreállítása.

A választott eljárás fajtája: hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalás nélküli eljárás a Kbt. 122/A. §-a alapján.

A felhívás megküldésének időpontja: 2014. április 30.

Ajánlatkérő: Tiszántúli Református Egyházkerület 4026 Debrecen, Kálvin tér 17.

Ajánlattevő: Zombor és Tsa Kft 4400 Nyíregyháza, Dugovics u. 8.

A szerződés teljesítésének, ajánlatkérő által elismert időpontja: 2014. november 21.

Az ellenszolgáltatás értéke: (nettó) 173.479 €

Az ellenszolgáltatás kifizetésének időpontja: 2014. december 11.

A teljesítés a szerződésnek megfelelően – szerződésszerűen történt.

Kivitelezési szerződés: Gacsaly.pdf