Rendszerüzenet

Kórházmisszió

Elérhetőség:

4031 Debrecen, Bartók Béla u. 2-26.
Misszióvezető: Gál Judit
Tel.: 06-52/511-777/1943 mellék
galjud@axelero.hu

 

Egyházkerületünkben a 2008-as esztendőben az alábbi lelkészek végeztek kórházainkban rendszeres igehirdetői-, lelkigondozói munkát a rendelkezésemre bocsátott egyházmegyei kórházmissziói jelentések és szóbeli tájékoztatások alapján:

 • Tóth Márta (Gyula)
 • Baloghné Fazekas Terézia (Berettyóújfalu)
 • Kun Ildikó (a gyermekgondozási szabadságon lévő Matosné Bokor Anikót helyettesítve Szegeden)
 • Gál Judit, Hajdu Ilona, Daniné Bíró Éva, Nagy Gabriella (Debrecen - Kenézy Gyula Kórház)
 • Dr. Tőkés Zoltán, Dr. Baráthné Szalánczi Tímea (Debrecen - Nagyerdei Klinika DEOEC)
 • Gál Károly (Mezőtúr)
 • Závodny Mária (Nyíregyháza)
 • Szabó Gábor (Kisvárda)
 • Dr. Pótor Imréné (Vásárosnamény)
 • Lucskiné Krokavecz Márta (Fehérgyarmat)
 • Szalayné Gacsályi Dóra (Mátészalka)
 • Veres Imre, diakónus (Berettyóújfalu)

A kórházmisszió fontos-szükséges voltát szépen foglalja össze jelentésében Tóth Márta gyulai kórházmissziói lelkész:

"A lelkigondozás központi feladata a krízisbe került ember segítése... A betegség ténye, a kórházban való tartózkodás egy teljesen idegen helyzetbe taszítja az embert, amit egyedül nehezen képes feldolgozni és megérteni. Sokrétű változás történik a beteg életében: kiszakad a családi, a munkahelyi környezetből, eltávolodik a kórház kapuin kívül zajló élettől, a betegség tölti be az életét. Függőhelyzetbe kerül orvosaitól, ápolóitól, beszűkülnek térbeli és időbeli határai, kiszolgáltatva, elszigetelve érzi magát. Ezek az érzések felvetik az élet értelmének, a világban való helyének, egyáltalán a jövőjének a kérdéseit. A betegségen kívül ezekkel a kérdésekkel is meg kell küzdenie." A betegek Isten igéjével való erősítése, táplálása és lelkigondozása mellett egyre nagyobb szükség van a kórházi személyzet lelki támogatására is. Több jelentés számol be arról, hogy kórházi dolgozóknak külön bibliaórát is tartanak. Örvendetes, hogy a gyógyító munkában egyre inkább fontos partnernek tekintik a kórházlelkészt, részt vesz az un. "stábüléseken", vagy éppen az Etikai Bizottság munkájában.