Rendszerüzenet

In memoriam

Elhunyt Szabó Gáborné Gulácsi Szeréna
Elhunyt Szabó Gáborné Gulácsi Szeréna
„Higyj az Úr Jézus Krisztusban, és idvezülsz mind te, mind a te házadnépe!” Ap.Csel. 16,31
- 2018/08/24
Elhunyt Mónus Béla Péter
Elhunyt Mónus Béla Péter
Mély fájdalommal, de Isten akaratát elfogadva tudatjuk, hogy méltósággal viselt súlyos betegség után 48 éves korában 2018. április 9-én visszaadta lelkét Teremtőjének MÓNUS BÉLA PÉTER matematika-fizika-informatika szakos tanár, a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának igazgatóhelyettese, egyházmegyei főszámvevő, egyházkerületi tanácsos, az ORTE alelnöke.
- 2018/04/13
Elhunyt Hézser Lajos
Elhunyt Hézser Lajos
Fájó szívvel, de Isten akaratába megnyugodva tudatjuk, hogy Hézser Lajos nyugalmazott református lelkipásztor életének 93. évében 2018. március 24-én csöndesen visszaadta lelkét Teremtőjének. Életéért, szolgálatáért hálát adva 2018. április 3-án 12 órakor búcsúzunk tőle a Vásárosnaményi Köztemetőben. 
- 2018/03/26
Elhunyt Katona Gyuláné Borbély Magdolna
Elhunyt Katona Gyuláné Borbély Magdolna
Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy Katona Gyuláné Borbély Magdolna, a Gyula-Gyulavári Református Gyülekezet korábbi lelkipásztorának özvegye 2018. január 30-án, 87 éves korában váratlan hirtelenséggel visszaadta életét Teremtő Urának, Istennek. Drága szerettünk életéért, hűséges szolgálataiért 2018. február 6-án, kedden 11 órakor adunk hálát Istennek a Gyulai Református Új temetőben, ahol szeretett férje és fia mellé helyezzük végső nyugalomra. 
- 2018/02/01
Elhunyt Kéki Imre
Elhunyt Kéki Imre
Szomorú szívvel, Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy Kéki Imre nyugalmazott református lelkipásztor 81 éves korában elhunyt. Temetése október 24-én 11 órakor lesz a debreceni köztemetőben.
- 2017/10/11
Elhunyt Vitális Sándor
Elhunyt Vitális Sándor
Szomorú szívvel, Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy Nt. Vitális Sándor nyugalmazott vasdiplomás református lelkipásztor életének 91. évében 2017. szeptember 8-án, hazatért Urához. 
- 2017/09/20
Elhunyt Fodor József Károly
Elhunyt Fodor József Károly
Fodor József Károly, a taktaharkányi református gyülekezet lelkipásztora 2017. július 22-én, életének 59. évében, hosszantartó, türelemmel viselt betegség után hazatért Megváltó Urához.
- 2017/07/23
Elhunyt Kis Sándor
Elhunyt Kis Sándor
Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram! 25. Zsoltár Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy KIS SÁNDOR református lelkipásztor, aki 92 évet élt, hazatért mennyei Atyjához.
- 2016/08/01
Elhunyt Csete György
Elhunyt Csete György
"Fel barátim, drága Jézus zászlaja alatt, Rajta, bátran! Megsegít és győzelmet ad. Bízzatok, mert Jézus eljön, ő a fővezér, Zengje ajkunk: hozzád esdünk győzelemér'!" (471. dicséret)
- 2016/07/19
Elhunyt Kovách Attila
Elhunyt Kovách Attila
"... futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam..." (2Tim 4,7)  
- 2016/06/13