Rendszerüzenet

Megjelent a Református Tiszántúl 2023/3. lapszáma

Megújulás
Tartalomjegyzék:


BEVEZETŐ
1 | Hodossi Sándor: Megújult életek
IGEMAGYARÁZAT
3 | Bereczki Lajos: Folyamatos megújulás
„Öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust!”
A MEGÚJULÁS TEOLÓGIÁJA
5 | Koncz-Vágási Katalin: Megújulás a babiloni fogság után
FÓKUSZBAN A SZATMÁRI EGYHÁZMEGYE
8 | Szalay Kont: A megújulás vidéke: Szatmár
13 | Paládi László: Hűség az Istenhez és az egyházhoz
16 | Didi Xénia: Tanulni a fáktól
18 | Nagy György: „…szent megújulásért és békéért eped…”
VÁLTOZÁSOK ÉS MEGÚJULÁS
20 | Tóth László és Héjjas Ágota: A borsó meg a héja
Megújulás a házasságban
22 | Némethi Zsolt és Szatmári Ildikó: A szeretet: döntés
24 | Bartikné Kovács Emőke: Életközépen
Megújulás a hozzáállásban
27 | Plangárné Kárándi Lia: Megújulás alkonyat előtt
30 | Gusztin Judit: Krisztus győztesekké tett minket
34 | Kádas Richárd: Megújulás?
KEGYESSÉGTÖRTÉNET
36 | Tőkés Zoltán: A Tiszántúli Református Egyházkerület ébredési mozgalmainak
néhány tanulsága
A LELKIPÁSZTORI HIVATÁS ÉVE
38 | Farkas Zsuzsanna: Gyülekezeti élet és tudomány egyensúlya
Beszélgetés Koós Mátyás lelkipásztorral, doktorandusz hallgatóval
40 | Pluhár Gábor: A lelkészi hivatás mint felülről jövő képesség
ÉVFORDULÓ
44 | Fazakas Gergely Tamás: 250 éve született Csokonai Vitéz Mihály (1773–1805)
KÁNTORKÉPZŐ
47 | Arany János: Cantando et laborando
KITÜNTETÉS
49 | Szántó József: Ősz András laudációja a Dobos Károly-díj átadása alkalmából
50 | Ősz András: Milyen lehet az Isten?