Rendszerüzenet
2019. február 28.

Debreceni Református Kollégium Múzeuma

Az 1538-ban alapított Református Kollégiumban kezdettől fogva elemi, közép és főiskolai szinten folyik az oktatás. Mint anyaiskola a szellemi vonzásába tartozó több száz vidéki partikulával a tehetséggondozás országos központjává vált. Élénk külföldi kapcsolatai és magas tudományos színvonala révén szellemi bölcsője lett a 20. század elején belőle kifejlődő állami egyetemnek is. Olyan kiváló professzorai voltak, mint az első hazai négyszólamú énekkart, a ma is működő Kántust alapító Maróthi György, a polihisztor Hatvani István vagy a történész Budai Ézsaiás. A magyar művelődés számos kiválósága volt a Kollégium diákja: költőink közül Csokonai Vitéz Mihály, Kölcsey Ferenc, Arany János és Ady Endre, természettudósaink közül Irinyi János és Hőgyes Endre, politikusaink közül Tisza Kálmán és Tisza István. A Kollégium a helyszíne Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig című regényének. Az épület zárt négyszög alakja a 17. század végén alakult ki, miután a váradi református kollégium diákjai és tanárai a török elől menekülve Debrecenben leltek menedéket. A mai épület déli frontja 1803–1816 között készült Péchy Mihály tervei nyomán klasszicista stílusban, további szárnyai 1874-re épültek fel Vasél Alajos tervei alapján.

Ma az épületben működik a lelkész- és tanítóképzést szolgáló Hittudományi Egyetem, a 600.000 kötetes Nagykönyvtár, valamint az Iskolatörténeti és Egyházművészeti Múzeum. Hunyadi utcai épületrészében a Református Gimnázium internátusait találjuk. A Nagytemplommal együtt a Református Kollégium 2013 óta nemzeti emlékhely: 1849. első hónapjaiban ugyanis Oratóriumában (imatermében) tartotta üléseit a magyar országgyűlés, amely április 13-án Kossuth Lajos kormányzó indítványára elfogadta a Habsburg-dinasztia trónfosztását kimondó Függetlenségi Nyilatkozatot. Az épület homlokzatán és udvarának földszinti árkádjai alatt az intézmény jeles tanárainak, diákjainak, valamint két svájci reformátor, Kálvin és Zwingli domborművei találhatók.

A Kollégium Oratóriuma, Nagykönyvtára és múzeumai vasárnap kivételével 10–16 óra között látogathatók, amelyek rendkívül gazdag gyűjteményekkel, tartalmas kiállításokkal várják az érdeklődőket.

 

További információ: www.muzeum.drk.hu