Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. Ügyrend

2. Szabályzatok

2.a. Számviteli politika 2017

2.b. A pénzügyi, gazdasági folyamatok bonyolításának szabályzata 1-2.sz. módosítással egységes szerkezetben

2.c. Pénzügyi-, gazdasági folyamatok szabályzat mellékletei

1. sz. melléklet Számlakísérő

2. sz. melléklet Számlakiállítás kezdeményező

2.d. Szerződéskötések, beruházások szabályzata

2.e. Munkavédelmi szabályzat

2.f. Leltározási szabályzat 2016

2.g. Közbeszerzési szabályzat

2.h. Értékelési szabályzat 2016

2.i. Munkaügyi szabályzat 2018

2.j. Munkaügyi szabályzat mellékletei

1. sz. melléklet Adatlap

2. sz. melléklet Beutaló orvosi alkalmassági

3. sz. melléklet Új dolgozó bejelentése

4. sz. melléklet Szabadság nyilvántartó lap minta

5. sz. melléklet Gyermek után járó pótszabadság

6. sz. melléklet Havi jelentés a munkából való távolmaradásról

7. sz. melléklet Változóbérek feladása

8. sz. melléklet Megbízási szerződés magánszemély

9. sz. melléklet Nyilatkozat az adóelőleg levonásához

10. sz. melléklet Megbízási szerződés vállalkozó

11. sz. melléklet Teljesítés igazolás, kifizetési engedély

12. sz. melléklet Fizetési előleg kérelem

13. sz. melléklet Megállapodás - fizetési előleg

14. sz. melléklet Munkaviszony megszüntető felmondással

15. sz. melléklet Megszüntető határozott idő lejártával

16. sz. melléklet Megszüntető közös megeggyezéssel

17. sz. melléklet Kimutatás a munkaviszony megszűnésekor a munkavállaló tartozásairól

18. sz. melléklet Elszámolólap

19. sz. melléklet Távollét jogcímek

20. sz. melléklet Alkalmazáshoz szükséges mellékletek

2.k. A Belföldi és Külföldi Kiküldetésről és a Munkábajárás Költségtérítésről szóló Szabályzat 2018

2.l. Kiküldetési szabályzat mellékletei

3. sz. melléklet Költségelszámoló lap külső magánszemély részére

4. sz. melléklet Adatlap gépjármű  hivatali célú használatához

5. sz. melléklet Útnyilvántartás

6. sz. melléklet Munkába járás költségelszámoló lap

7. sz. melléklet Saját gépjármű hivatali célú használata, útnyilvántartás

2.m. Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének Szabályzata 2016

2.n. Pénzkezelési Szabályzat 1-6. módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege

2.o. Adatkezelés és Adatvédelmi Szabályzat

2.p. Informatikai szabályzat