Szervezeti, személyzeti adatok

1. Szervezet neve, székhelye, postai címe, telefon és fax száma, elektronikus levélcíme, honlapja

Egyházfőhatósági igazolás, kivonat

2. Szervezeti felépítése, szervezeti egységek

3. Vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

4. Ügyfélfogadási rend

5. Testületek összetétele, létszáma

6. A szervezet irányítása, felügyelete, ellenőrzése alatt álló más közfeladatot ellátó szervek

7. A szervezet többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezetek

7.a. A szervezet többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezetek

8. Felügyeleti szerve