Palástban - könyvbemutató Szolnokon
2017. január 20. 16:30 - 17:30

Több éves kutatási tevékenység végeredményeként 12 kutató közreműködésével megvalósult és 2016. decemberében megjelent a Palástban. Nagykunsági és kötődő lelkészek bizonyságtétele igével, tollal, tettel a magyarságért című könyvünk dr. Örsi Julianna szerkesztésében.

A könyvbemutató helye, időpontja: Szolnok, Verseghy Könyvtár, 2017. január 20. 16.30 óra.

A Palástban című könyvet bemutatja: Dr. Szendrei Eszter társadalomkutató

További kutatási tervekről és a könyvkiadás titkairól beszél: Dr. Habil. Örsi Julianna szerkesztő, társadalomkutató.

A könyv kiadója: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület.

Fő Támogatók: Reformáció Emlékbizottság és a Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.

További támogatók: Tiszántúli Református Egyházkerület, Nagykunsági Református Egyházmegye, Karcag, Kisújszállás, Kunhegyes, Kunmadaras, Túrkeve református egyházközségei, Nagykun Hagyományőrző Társulás, Alföldkutatásért Alapítvány.

A könyv a 18. századtól a 20. század közepéig mutatja be a Nagykunsági egyházmegye öt települése (Karcag, Kisújszállás, Kunhegyes, Kunmadaras, Túrkeve) lelkészeinek munkásságát. Az egész időszakot átfogó tanulmányok a lelkész és a közössége, az értékteremtés szemszögéből születtek. Ezt jól kiegészítik az Adattárban közzétett esperesi és lelkészi névsorok. A könyv további része elsősorban a 20. századra koncentrál. A történelmi viharokkal teli (világháborúk, válságok, rendszerváltások) időszakban az egyes emberek, közösségek életét a nehézségek, megpróbáltatások jellemezték, amelyben nagy szükség volt a lelki támaszra. Ebben segítettek az egyházközségek lelkipásztorai. Nem vállalkozhattunk mind a 69 lelkész munkásságának teljes körű bemutatására. 10 nagykunsági és 6 Nagykunsághoz kötődő lelkipásztor kiállását, bizonyságtételét tárjuk az olvasó elé. A megélhetést Amerikában kereső magyarok lelki gondozásában szerepet vállaló, egyházközség-szervező, Nagykunsághoz kötődő egyik ároni család és a Trianoni-békeszerződés miatt határainkon kívül került partiumi, bácskai közösségekért kiálló Nagykunsághoz kötődő lelkipásztorok már-már vértanúsággal is járó, hősies magatartásának bemutatása, megismertetése az utókor kötelessége, melyet kutatóink felvállaltak. A hadifogságba került sok ezer magyarnak a túléléshez lelki támaszt nyújtó lelkész-tanító emlékét is felidézzük a könyvben.  A Magyarországon történt rendszerváltások a nagykunsági lelkészeket is sokszor szorította bizonyságtételre. Lelkészeink más-más módon (igével, tettel, tollal), de keresték a lehetőséget az útmutatásra. A pályamódosítástól a vértanúságig mindannyian a lelki közösségek fennmaradásáért, a református hitelvek mentén végezték szolgálatukat. Anélkül hogy mind a húsz lelkészről itt most említést tennénk, áldott legyen emlékük.

            A „Palástban” című könyv B/5 formátumban 332 oldalon 500 példányban készült. A kutatást és a tanulmányok megírását 12 kutató vállalta, akik között van középiskolai és egyetemi tanár, lelkész, könyvtáros, muzeológus, helytörténész, családkutató – valamennyien alázattal végezték munkájukat.

                A könyv bemutatóit, népszerűsítését 2017. január, február hónapban kezdjük. Jelenleg a könyvbemutató-sorozat szervezés alatt áll a következő településeken: Budapest, Debrecen, Szolnok, Törökszentmiklós, Karcag, Kisújszállás, Kunhegyes, Kunmadaras, Túrkeve.

 alt