Ökumenikus Imahét a Krisztushívők egységéért - debreceni programok
2017. január 15. 17:00 - 22. 19:00

Megbékélés

Krisztus szorongató szeretete (2Kor5,14-20)

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 2017. január 15-22. között szervezi az Ökumenikus Imahetet. Az országos nyitó istentisztelet 2017. január 15-én, vasárnap 18 órakor lesz Budapesten, a Kálvin téri református templomban. Igét hirdet Dr. Erdő Péter bíboros és Gáncs Péter evangélikus elnök-püspök. A liturgiában szolgálnak a MEÖT tagegyházainak vezetői.

A részletes program Debrecenben:

Görögkatolikus Székesegyház

Január 15. vasárnap, 17.00 óra:

Köszöntés:                                 Kapin István gkat. parókus

Igét hirdet:                                Dr. Fekete Károly ref. püspök

Imaközösséget vezeti:                  Helyi lelkész

 

Evangélikus Templom

Január 16. hétfő, 17.00 óra:

Köszöntés:                                  Asztalos Richárd ev. igazgató lelkész

Igét hirdet:                                  Vad Zsigmond ref. esperes

Imaközösséget vezeti:                   Iszlai Endre ref. lelkész

 

Debrecen- Árpád téri Református Templom

Január 17. kedd, 17.00 óra:

Köszöntés:                                  Veres János ref. lelkész

Igét hirdet:                                  Papp János lelkész, baptista egyházelnök

Imaközösséget vezeti:                    Püski Lajos ref. lelkész

 

Szent Anna Római Katolikus Székesegyház

Január 18. szerda, 17.00 óra:

Köszöntés:                                   Palánki Ferenc rkat. püspök

Igét hirdet:                                  Derencsényi István ref. főjegyző

Imaközösséget vezeti:                    Helyi lelkész

 

Kistemplom (Révész tér)

Január 19. csütörtök, 17.00 óra:

Köszöntés:                                   Szakács György ref. lelkész

Igét hirdet:                                  Palánki Ferenc rkat. püspök

Imaközösséget vezeti:                    Réz-Nagy Zoltán ev. lelkész

 

Baptista Imaház (Szappanos utca)

Január 20, péntek, 17.00 óra:

Köszöntés:                                   Pető Albert bapt. lelkész

Igét hirdet:                                  Dr. Krakomperger Zoltán rkat. irodaigazgató plébános

Imaközösséget vezeti:                    Buzás Dénes ref. lelkész

 

Megtestesülés Római Katolikus Templom (Borbíró tér)

Január 21. szombat, 17.00 óra:

Köszöntés:                                   Felföldi László rkat. általános helynök

Igét hirdet:                                  Asztalos Richárd ev. igazgató lelkész

Imaközösséget vezeti:                    Helyi lelkész

 

Református Nagytemplom

Január 22. vasárnap, 17.00 óra:

Köszöntés:                                  Dr. Fekete Károly püspök

Igeolvasás:                                  Asztalos Richárd ev. igazgató lelkész

Előima:                                      Bereczki Lajos bapt. rektorhelyettes

Igét hirdet:                                 Kocsis Fülöp gkat. érsek-metropolita

Apostoli Hitvallás:                        Derencsényi István ref. főjegyző

Záróima, Úri ima:                         Palánki Ferenc rkat. püspök

Hirdetések, áldás:                        Vad Zsigmond ref. esperes

 

Az ökumenikus imahét perselyadományát súlyosan beteg gyermekek gyomor endoszkópos vizsgálatához műszer beszerzésére fordítjuk, a debreceni Gyermekklinika „Gyermekeinkért Alapítványa” segítségével.

Minden imahétnek van jellegzetessége. Az imaheti anyagot összeállító német testvérek azt kérték, hogy idén építsük fel az elkülönülés falát, amely megvallott bűneinket és a megosztottságot jelképezi. A fal az istentisztelet folyamán állva marad egészen addig, amíg a „hit válasza – éljünk megbékélten” című rész következik. 12 egyforma méretű doboz szükséges, melyeket becsomagolunk valamilyen papírral, így készülnek az építőkövek. Minden doboz elejére/oldalára egy kulcsfogalom kerül (szeretet hiánya, gyűlölet és megvetés, hamis vádaskodás, hátrányos megkülönböztetés, üldözés, szétszakadt úrvacsorai közösség, türelmetlenség, vallásháborúk, megosztottság, hatalommal való visszaélés, elzárkózás és gőg). Ezekből a kövekből építjük fel a falat. Az egyház/gyülekezet vezetője felemel egy „építőkövet” elolvassa a rajta levő kulcsfogalmat és leteszi. Ezután imádkozik, mire a gyülekezet így felel: „Bocsásd meg vétkeinket miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek”. A prédikáció után következik a fal lebontása és a „kövekből” keresztet építünk. A hitvallást követően négy közbenjáró imádság hangzik el, minden kérés elhangzása után 12 gyertyát gyújtunk a központi fényforrásból és 12 gyertyát helyezünk el majd a kijáratnál, melyekből a gyülekezet tagjai az istentisztelet végén, kivonuláskor meggyújthatják saját gyertyájukat.     

További részletek az imahéthez készült segédanyagban.