Húsvéti Úrvacsorás Istentisztelet a Debreceni Református Kistemplomban
2017. április 22. 16:00 - 18:00

alt

Húsvéti Úrvacsorás Istentisztelet a Debreceni Református Kistemplomban

2017. április 22-én 16 órától Huszár Gál istentiszteleti rendje szerint lesz úrvacsorás istentisztelet Debrecenben a református Kistemplomban.

Ez az istentisztelet nagyszerű alkalom, hogy a kor, a 16. század magyar óprotestáns liturgiáját, liturgikus gondolkodását megismerjük.

Fontos azonban megjegyezni, hogy az istentisztelet nem produkció, előadás, hanem rendkívüli lehetőség az atyák lelkületével együtt élni az igével és a sákramentummal Húsvét fényes hetében.

Huszár Gál 1574-ben nyomtatott graduálja egyike a legbecsesebb forrásainknak, hiszen a 16. századi óprotestáns istentiszteletek lefolyására, milyenségére, az éneklés módjára és helyére vonatkozóan minden más forrásnál pontosabb zenei és liturgiai utalásokkal, illetve utasításokkal szolgál.

Különösen az növeli értékét, hogy a 16. századi magyar reformáció agendáinak és énekeskönyveinek szerkesztői nem adnak kész istentiszteleti modelleket, közvetlenül átvehető liturgikus sablonokat, így arra vonatkozóan, hogy hogyan folyhatott nálunk a reformáció idején egy úrvacsorás istentisztelet, Huszár Gál könyvében találjuk a legpontosabb utasításokat. A forrásban három úrvacsorás liturgia található. A reformáció 500. évfordulójának évében szeretnénk mindhárom liturgiát bemutatni.

Az alkalmakon törekedünk arra, hogy egyrészt valóban rekonstruáljuk a 16.század liturgiáját, tehát nem csak a liturgikus kórus énekanyagát, hanem a szolgálattévők tételeit (imádságok, recitált epistola, evangélium stb.) is vagy Huszár Gál könyvéből vagy más korabeli forrásból vesszük.

A három liturgiát (karácsony, húsvét, szentháromság ideje) olyan három templomban mutatjuk be, ahol a szolgálattévők, illetve a gyülekezetek számára nem ismeretlen a 16. század liturgikus örökségének ápolása, gyakorlása, így a „rendkívüli” alkalomnak számító istentiszteletek szervesen illeszkedhetnek a gyülekezeti élethez.

Az alkalmak előtt a közösséget bevezető előadás, illetve kiosztott segédanyag segíti a liturgiába való bekapcsolódáshoz.

Szeretettel várjuk mindazokat, akik szívesen csatlakoznának ehhez a programhoz!

Szolgálattévők: dr. Fekete Csaba és Szakács György

Orgonán közreműködik: dr. Szilágyi Gyula

Kórus: a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának egyházzene szakos hallgatói (vezető: dr. Tóth Anikó, a DE Zeneművészeti Kar egyházzene tanára) és a Budafoki Református Egyházközség Kántorátusa (vezető: dr. Papp Anette, a KRE Hittudományi Karának docense)

A liturgiát összeállította és az énekeseket vezeti: dr. Tóth Anikó