NULL
Összeül a Magyar Református Egyház zsinata
2017. június 19.
Közös zsinati üléssel és szabadtéri istentisztelettel emlékezik meg a Kárpát-medencei reformátusság hitvalló közösségének 450 évvel ezelőtti megalakulásáról június 24-én, Debrecenben.
 
A Kárpát-medencei református egyházak országhatárokon átívelő összetartozásukat 2009. május 22-én közös egyházalkotmány elfogadásával fejezték ki, és ekkor hirdették ki a Magyar Református Egyház megalakulását. Azóta egyszer hívták össze a közös zsinatot, hogy 2013. június 28-án elfogadják a Heidelbergi Káté újrafordított szövegét hitvallásos iratként, mely így minden magyar református gyülekezet számára közös kinccsé vált.
 
A reformáció jubileumi emlékévében, a Második Helvét Hitvallás magyarországi elfogadásának 450. évfordulóján a Magyar Református Egyház újra ünnepi zsinatra készül, hogy hivatalosan is elfogadja annak újrafordított szövegét. A Második Helvét Hitvallásnak az 1567. február 24-26-i debreceni zsinaton történt elfogadásától és aláírásától számíthatjuk a Tiszántúli Református Egyházkerület létrejöttét, egyben a Magyar Református Egyház, mint hitvalló közösség testet öltését.
 
2017. június 24-én 10 órától a debreceni református Nagytemplomban kezdődik a Magyar Református Egyház Zsinatának ünnepi ülése, melyen megemlékeznek a 450 évvel ezelőtti eseményekről, elfogadják a hitvallás mai magyar nyelvű fordítását, valamint hivatalossá válik a kanadai és luxemburgi reformátusok csatlakozása a Magyar Református Egyházhoz. 14.30-tól pedig Debrecen főterén úrvacsorás istentisztelet keretében adnak hálát Isten több évszázadot felölelő kegyelméért és megtartó szeretetéért.
 
Helyszínváltozás: tekintettel a hőségriadóra a szombat délutáni 14.30 órától kezdődő, szabad térre tervezett hálaadó istentiszteletet is a Nagytemplomban tartják.
 
 
Forrás: reformatus.hu
 
Dr. Fekete Károllyal, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökével Oláh Ilona beszélgetett az Európa Rádióban az ünnepi alkalomról:
 
Audió betöltése...
Forrás: Európa Rádió